Híreink:

2024.07.18.

Tájékoztató

A Szili László Alapítvány a NEAE-KP-1-2024/1-000149 azonosítószámú pályázat keretében egy új vaporizátor eszközt tudott beszerezni a Mohácsi Kórház számára. A project megvalósítását a Miniszterelnökség, a Nemzeti Együttműködési Alap és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.

Tájékoztató

2024.05.22.

Látogatási rend 2024.05.21-től

Belgyógyászati Osztály
Sebészeti-és Traumatológiai Osztály
Neurológiai Osztály
Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály
Pszichiátriai Osztály
Csecsemő-és Gyermekosztály

Minden nap:
10:00-12:00
14:00-18:00

Központi Anszteziológiai és Intenzív Osztály
Minden nap:
15:00-16:30

Látogatási rend

2024.03.04.

Tájékoztató elhunytak hozzátartozói részére

Hozzátartozója elhalálozása miatt fogadja őszinte részvétünket!

Ezen tájékoztatóval próbáljuk a nehéz időszakban megkönnyíteni a szükséges ügyintézést. Az alábbiakat követve a lehető legoptimálisabban, a lehető legrövidebb idő alatt intézheti elhunyt hozzátartozója ügyét. Amennyiben az elhunyt kórboncolására kerül sor, az Pécsen a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Pathológiai Intézetben történik. A kórboncolás szükségességéről és okairól a kezelőorvos ad tájékoztatást. Ha a törvény adta lehetőségek fennállnak, az elhunyt hozzátartozói a kezelőorvossal egyetértésben kérvényezhetik a holttest boncolásának mellőzését. Az elfogadásról a főigazgató/orvosigazgató dönt. A döntéstől függetlenül a patológus a későbbiekben észlelhet olyan tényt, ami a kórbonctani vizsgálat elvégzését indokolja és a mellőzési kérelem elutasítását eredményezheti.
A hozzátartozók dönthetnek arról, hogy a kórboncolást követően az elhunytat a Pathológiai Intézetből, vagy a Mohácsi Kórházból kívánják elszállíttatni a temetkezés helyére.
Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 211. § (1) bekezdés alapján lehetőség van az elhunyt személyből szerv, illetve szövet eltávolítására átültetés céljából, ha ez ellen az elhunyt életében nem tett tiltakozó nyilatkozatot.

Tennivalók

Amennyiben Ön teljeskörű ügyintézéssel bízza meg a temetkezési szolgáltatót, további teendője nincs. A szolgáltató elvégzi az anyakönyveztetést, rendezi a hűtés, öltöztetés díját stb.

Személyes ügyintézés esetén a boncolást követően, a Halottvizsgálati Bizonyítvány I-IV. példányát, átvételi elismervény ellenében megkapja a halálesettel érintett osztály adminisztrátori irodában, ezek birtokában van módja a halotti anyakönyvezéssel és a temetéssel kapcsolatos tennivalók intézésére.

Anyakönyveztetés és temetés
Az anyakönyveztetés minden esetben a halál beálltának helye szerint illetékes Anyakönyvi Hivatalban történik.

Az anyakönyveztetéshez szükséges dokumentumok:
- Halottvizsgálati Bizonyítvány I.-IV. példánya
- Az elhunyt személyi igazolványa és lakcím kártyája
- Az elhunyt születési-, és amennyiben van házassági anyakönyvi kivonata
- Özvegyek esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
- Elvált egyén esetén a válás tényét igazoló bírósági végzés (záradékolt házassági anyakönyvi kivonat) Az eredeti halottvizsgálati bizonyítvány mindig maradjon a hozzátartozónál, a Temetkezési Vállalatnak a bizonyítvány másolata is elegendő.

Az elhunytat a hozzátartozó kérésre megtekintheti, melyet az osztályos adminisztrátornak szükséges jeleznie, ezt követően ennek időpontját és helyét minden esetben az osztályos adminisztrátornak szükséges egyezteti a betegszállítók vezetőjével.

A kegyeleti szolgáltatások, hűtés díjazása

Holttest hűtése – a temetési engedély kiadásáig a Kórház feladata. A temetési engedély kiadásának napját követő naptári naptól a Kórház hűtési díjat számít fel.
Minden megkezdett nap teljes napnak számít.
A hűtés díja napi 3.500 Ft, azaz háromezer-ötszáz forint.

Más kegyeleti szolgáltatás nincs.

Fizetés módja, helyszíne, elérhetőségek

A hűtési díjat a halott elszállításakor az elszállítást végző temetkezési vállalkozásnak kell leszámlázni, melyet a házipénztárba kell befizetni. A számla rendezéséig a halott nem adható ki. Fizetési lehetőség: készpénz vagy bankkártya.
Pénztár az igazgatás épületében található. Tel.: 69/511-150/ 121 mellék.

Amennyiben - a hozzátartozó kérésének megfelelően - Pécsről történik az elhunyt elszállíttatása a temetkezés helyszínére az ügyintézés helye:
Pécs: Boncmesteri Iroda:

Szigeti út 12.: 536-000/35285 mellék (munkaidőben) 7.00-13.00 óráig

Nyugta ellenében, kizárólag készpénzes fizetésre van lehetőség. Kérés esetén készpénz fizetési számla kiállítására is lehetőség van.
A kegyeleti szolgáltatás és hűtés a PTE Klinikai Központ Pathológiai Intézet díjszabása szerint történik, melyről az Intézet honlapján tájékozódhat.

Boncjegyzőkönyv kiadása

Boncolási jegyzőkönyv kiadása iránti kérelmüket elektronikus úton a kovacs.kitti@pte.hu e-mail címre, vagy postai úton a 7700 Mohács, Szepessy tér 7./Jogi iroda/ címre tudják elküldeni.

Munkatársaink a személyes találkozás alkalmával, készséggel adnak további felvilágosítást az anyakönyveztetéssel és a temetéssel kapcsolatos ügyintézésről.

Tájékoztató elhunytak hozzátartozói részére

2023.12.14.

Lakossági tájékoztató

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2024. január 1. napjától kezdődően a Tüdőgyógyászati szakrendelés nem a Kórház utca, hanem a főbejárat felől közelíthető meg.

2023.12.01.

Főigazgatói tájékoztatás a kötelező maszkviselésről

Tisztelt Betegek! Tisztelt Látogatók!

A megnövekedett felsőlégúti fertőzések miatt 2023. december 4-től kötelező a sebészi szájmaszk viselése a PTE KK Mohácsi Kórház egész területén!
A rendelkezés kiterjed minden kórházi dolgozóra, fekvőbetegre, járóbetegre, és látogatóra vagy hozzátartozóra.

Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató megbízásából:
Dr. Major Csilla
Orvosigazgató

Főigazgatói tájékoztatás a kötelező maszkviselésről

2023.11.24.

Tájékoztató a Járóbeteg Irányítási Rendszerről

Tisztelt Betegeink!

A PTE KK Mohácsi Kórházában 2023. november 1-től első ütemben az alábbi szakrendeléseken bevezetésre került a Járóbeteg Irányítási Rendszer (JIR).

• Bőrgyógyászati szakrendelés
• Fül-orr-gégészeti szakrendelés
• Gyermek fül-orr-gégészeti szakrendelés
• Reumatológiai szakrendelések
• Ortopédiai szakrendelés

A rendszer működtetéséhez sorszám kiadó automata (KIOSZK) lett kihelyezve a főbejárat aulájában.

Az automata használatát betegirányító munkatárs segíti.

A sorszám kiadó automata (KIOSZK) használata a fent megnevezett szakrendelések esetében KÖTELEZŐ!

A sorszám kiadó automata (KIOSZK) működése:
Időponttal nem rendelkező beteg esetén:
• „Betegfelvételre megyek” felirat kiválasztása
• Sorszám húzása az automatából
Sorszámmal a recepcióhoz kell menni, utána a szakrendelőbe

Időpontra érkező beteg esetén:
• „Előjegyzésre érkeztem” felirat kiválasztása
• TAJ szám megadása
• Sorszám húzása az automatából
Sorszámmal a recepcióhoz kell menni, utána a szakrendelőbe

A sorszám a szakrendelések várójában kihelyezett monitoron követhető nyomon.

A rendszer TAJ szám alapján működik, a recepció (Betegfelvételi Iroda) csak TAJ szám alapján tud rögzíteni, keresni illetve időpontot adni!

A pontos adatfelvételhez az alábbi okmányokat hozza magával:
• TAJ kártya
• személyi igazolvány
• lakcím kártya
• beutaló

A Járóbeteg Irányítási Rendszer (JIR) folyamatosan bővül, az érintett szakrendelésekről a kórház honlapján adunk tájékoztatást!

Tájékoztató a Járóbeteg Irányítási Rendszerről

2023.11.21.

Látogatási idő változás

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy Kórházunkban a látogatási idő a következő képpen változott:
A beteglátogatás rendje az osztályokon:
13:00 és 18:00 óra között.
Központi Aneszt. és Intenzív Osztály:
15:00 és 16:30 óra között.
Itt egy beteget naponta legfeljebb 2 fő látogathat.

2023.10.06.

Álláslehetőségek a Mohácsi Kórházban

Mohácsi Kórház a következő álláslehetőséget hirdeti meg:

- ápoló
- csecsemő- és gyermekápoló
- intenzív szakápoló
- műtéti szakasszisztens

További részletek az Álláslehetőség menüpont alatt.

2023.09.19.

Veres Gábor mentordíjat kapott Dr. Kardos Mária Ph.d.

Az elmúlt hétvégén (2023. szeptember 15-17.) megrendezésre került Magyar Gyermekorvosok Társasága által szervezett Ünnepi Tudományos Ülésen Dr. Kardos Mária Ph.d. osztályvezető főorvos asszony „Veres Gábor mentordíj”-at kapott. Ez a mentordíj a hazai gyermekorvoslás megtartásának legfontosabb zálogaként a fiatal orvos generációk felnövekedésének, megerősödésének támogatását tartja. A mentordíj célja, a fiatal gyermekgyógyászok gyakorlati és elméleti képzését, gyógyító vagy kutató munkáját segítő, kiemelkedő mentori tevékenység elismerése.

Főorvosnő számos gyermekorvos képzésében vállalt aktívan részt, megszerettetve a hivatást, megalapozva a szakmaiság fő bástyáit…

Kollégái nem csak szakmai kérdésekben, hanem emberileg is mindig számíthatnak a támogatására, segítségére, megértésére.

Gratulálunk a méltó elismeréshez, további eredményes, sikeres munkát kívánva Neki!

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Mohácsi Kórház Vezetősége
Dr. Csizmadia Csaba
főigazgató-főorvos

Oklevél

2023.03.31.

Audiológia szakrendelés elköltözött

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy az Audiológia szakrendelés 2023.04.01-től a Véradó állomás épületébe költözött.

2023.03.03.

Betegjogi képviselő elérhetősége

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a Betegjogi képviselő emailcíme megváltozott. Mellékelve az elérhetősége.

Betegjogi képviselő

2023.02.21.

Szemészeti szakrendelő elköltözött

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy 2023.02.22-től a szemészeti szakrendelő elköltözött a szülészeti, sebészeti osztály lépcsőházában a lépcsőn balra található konyha feletti szárnyba.

2023.01.13.

Lakossági tájékoztató

Tisztelt Betegeink!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2023. január 15. napjától kezdődően az alábbi szabályok szigorú betartása mellett van lehetőség a Kórházunkban ápolt betegek látogatására:

I. Látogatási idő:
Hétfőtől-vasárnapig: 15:00-17:00
Intenzív osztályon: 16:00-17:00

II. Egy beteghez egyszerre legfeljebb két, fertőzésre utaló tünetekkel nem rendelkező látogató mehet be.

III. 10 éven aluli gyermekek csak az udvaron tartózkodhatnak.

IV. A COVID-19 fertőzött betegek- az Eütv. 11. § (3)- (6) bekezdésben meghatározott kapcsolattartás jogára vonatkozó esetek kivételével- nem látogathatóak.

V. Látogatásaik során amennyiben a látogatott beteg önállóan biztonságos helyváltoztatásra képes, kérem szíveskedjenek a kórtermeken kívüli területeket, kedvező időjárás esetén pedig az intézmény udvarát előnyben részesíteni.

VI. A látogatás során mindvégig sebészi, vagy FFP2-FFP3 orrot és szájat eltakaró maszkot kötelesek viselni az intézmény teljes területén, beleértve az udvart is.

Ez alól kivétel:
- hatodik életévét be nem töltött gyermek
- értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal vagy autizmus spektrumzavarral élő személyek.

VII. A látogatás megkezdése előtt szíveskedjenek kezeiket a portánál és az épületek bejáratainál elhelyezett kézfertőtlenítő szerekkel fertőtleníteni.

Kérem szíves együttműködésüket a látogatásuk során a fenti szabályok következetes betartására.

Dr. Csizmadia Csaba
főigazgató

Lakossági tájékoztató

Bemutatkoznánk:

Elérhetőség:

Telefonközpont: 69/511-150
Betegfelvétel / Recepció: 69/511-155, 69/511-185
Titkárság-Fax: 69/311-913
Cím: 7700 Mohács, Szepessy tér 7.

Vezetőség:

Dr. Csizmadia Csaba

Főigazgató Főorvos

69/511-151

Engert Ferenc

Gazdasági igazgató

69/511-152

Dr. Major Csilla Ph.D.

Orvos igazgató

69/511-150 /295

Igazgatás:

Email: Telefon:
Anyaggazdász

 
69/511-150 /129 mellék
69/511-150 /129 mellék
Élelmezésvezető
 
69/511-150 /190 mellék
Főkönyvelő
 
69/511-150 /125 mellék
Gyógyszertár főgyógyszerész
 
69/511-150 /295 mellék
Informatika 
69/511-162
69/511-150 /272 mellék
69/511-150 /259 mellék
69/511-150 /272 mellék
Jogász
 
69/511-150 /216 mellék
Könyvelés

 
69/511-150 /261 mellék
69/511-150 /261 mellék
Minőségbiztosítás

 
69/511-150 /271 mellék
69/511-150 /271 mellék
Munkaügy


 
69/511-150 /120 mellék
69/511-150 /128 mellék
69/511-150 /128 mellék
Műszakiosztály

 
69/511-150 /119 mellék
69/511-150 /127 mellék
Vezető főnővér
 
69/511-178

Kórház térkép:

I. épület

 • Recepció
 • Érsebészeti Szakrendelő
 • Sebészeti Szakrendelő
 • Traumatológiai Szakrendelő
 • Neurológiai Szakrendelő
 • Diabetológia Szakrendelő
 • Belgyógyászati Szakrendelő

II. épület

 • Sürgősségi Betegellátó Osztály
 • Radiológia
 • Ultrahang
 • Tüdőszűrés
 • CT

II. épület 1. emelet

 • Műtő
 • Központi Anaesthesiologiai és Intenzív Betegellátó Osztály

III. épület

 • Szülészeti -Nőgyógyászati és Újszülött Osztály

III. épület fél emelet

 • Carotis Ultrahang
 • Szemészeti Szakrendelő

III. épület 1. emelet

 • Sebészeti és Traumatológiai Osztály
 • Egynapos Sebészeti Osztály
 • Gasztroenterológiai és Endoscopiai Szakrendelő
 • Preoperatív ambulancia

IV. épület

 • Terhesgondozó
 • Nőgyógyászati Szakrendelő

V. épület alagsor

 • Kórház Büfé
 • Intézeti Gyógyszertár

V. épület földszint

 • Csecsemő -és Gyermek Osztály
 • Csecsemő- Gyermekgyógyászati Szakrendelő

V. épület 1. emelet

 • Általános Belgyógyászati Osztály Női részleg

V. épület 2. emelet

 • Általános Belgyógyászati Osztály Férfi részleg

V. épület 3. emelet

 • Neurológiai Osztály

VI. épület alagsor

 • Kardiológiai Szakrendelő
 • Terheléses EKG

VI. épület 1. emelet

 • Pszichiátriai Osztály
 • Pszichiátriai Szakrendelő

VI. épület 2. emelet

 • Pszichiátriai Osztály

VII. épület

 • Urológiai Szakrendelő
 • Fül- Orr- Gégészeti Szakrendelő
 • Onkológiai Szakrendelő
 • Bőrgyógyászati Szakrendelő
 • Laboratórium

VIII. épület

 • Tüdő Szakrendelő

VIII. épület 1. emelet

 • Igazgatás

IX. épület

 • Reumatológiai Szakrendelő
 • Ortopédiai Szakrendelő
 • Gyógytorna
 • Masszázs
 • Fizikóterápia

IX. épület 1. emelet

 • Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály I

X. épület

 • Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály II
 • Audiológiai Szakrendelés

XI. épület

 • Foglalkozás egészségügy
 • Véradó állomás

Betegfelvétel / Recepció:

Hétfőtől-Csütörtökig 07:00-15:30
Pénteken 07:00-13:00

Tel: 69/511-155
Tel: 69/511-185

Szakrendelő ad időpontot, a rendelés ideje alatt:

Belgyógyászat 511-150 /253 mellék
Carotis, nyaki UH 511-150 /312 mellék
Diabetológia 511-187
ECHO, szív UH 511-116
Endoscopia 511-179
Érsebészet 511-150 /231 mellék
Gyermek 511-150 /306 mellék
Reumatológa 511-150 /281 mellék vagy /260 mellék
Sebészet, trauma 511-150 /366 mellék vagy /370 mellék
Szemészeti műtét 511-167
Tüdőgyógyászat 511-177

Nem kell időpont:

Tüdőszűrés

Területen kívüli ellátás:

Szolgáltatásaink:

Beutaló nélkül igénybe vehető CT vizsgálatok

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a soron kívüli CT vizsgálatokra való előjegyzés telefonon (69/511-164) vagy személyesen a RTG osztályon történik.
Hétfőtől csütörtökig 8-15 óráig,
pénteken 8-14 óráig.

CT térítéses vizsgálatok díjai:

Koponya (natív) 15.000 Ft
Koponya (natív+kontrasztanyagos) 30.000 Ft
Mellkas (natív) 15.000 Ft
Mellkas (natív+kontrasztanyagos) 30.000 Ft
Teljes has+kismedence (natív) 25.000 Ft
Teljes has+kismedence (natív+kontrasztanyagos) 45.000 Ft
Gerinc (natív) 15.000 Ft
Gerinc (natív+kontrasztanyagos) 30.000 Ft
Mellkas, has és kismedence (natív) 40.000 Ft
Mellkas, has és kismedence (natív+kontrasztanyagos) 65.000 Ft
Végtag, csípőízület (medence) (natív) 25.000 Ft
Végtag, csípőízület (medence) (natív+kontrasztanyagos) 45.000 Ft
CD másolat 2.000 Ft/db

A fenti árlistában nem szereplő régiók vizsgálatának ára régiónként:
- natív vizsgálat régiónként 15.000 Ft
- natív + kontrasztanyagos vizsgálat régiónként 30.000 Ft

Infektológiai szakrendelés a Mohácsi Kórházban

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Dr. Nemes Zsuzsanna klinikai főorvos infektológiai szakrendelést végez, minden páros héten hétfőn 15:30-tól kórházunk Tüdőgondozó szakrendelőjében.
Bejelentkezni hozzá a 511-177-es telefonszámon lehet.
Gyógyítási területe:
- Tisztázatlan lázas állapotok kivizsgálása, az infekciós eredet gyógyítása
- Fertőző eredetű elhúzódó hasmenéses kórképek kivizsgálása és gyógyítása
- Nyirokcsomó megnagyobbodással járó fertőző betegségek vizsgálata és gyógyítása
- Máj-lépnagyobbodással járó fertőző betegségek kivizsgálása és gyógyítása
- Vírusos és tisztázatlan eredetű májbetegségek kivizsgálása-ritka kórképek diagnosztázálása, kivizsgálása (Wilson kór, hemochromatózis, alpha-1 antitripszin hiány). Zsírmáj kezelése, gondozása.
- Állatról emberre terjedő betegségek diagnosztizálása, gyógyítása (Q láz, leptospirózis, tularemia, macskakarmolási betegség stb.) - Kullancs és rovar csípés által terjesztett megbetegedések diagnosztizálása és kezelése (Lyme kór, kullancs encephalitis vírusa által terjesztett betegség, Tibola láz, ehrichiosis, tularemia)
- Utazás egészségügyi szolgáltatás: mediterrán és trópusi országokba utazók felvilágosítása, védőoltások adása, malaria profilaxis.
- Elhúzódó bakteriális fertőzések célzott antibiotikum kezelése. Recidiváló uroinfekciók kezelése.
- Atípusos kórokozók által okozott megbetegedések diagnosztikája és kezelése.
- Léphiányos betegek tervezett védőoltása.
- Krónikus fáradtság szindroma infekciós eredetének diagnosztizálása.

Soron kívüli laboratóriumi szolgáltatás

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a régóta tervezett fizetős szolgáltatásként igénybe vehető laboratóriumi szolgáltatásunkhoz valamennyi engedélyt megkaptuk, így működésünket 2012. Október 1-ével megkezdjük.

A szolgáltatást bárki igénybe veheti, bármelyik vizsgálat kérhető, beutaló nélkül.
Munkanapokon 7-13 óráig várakozási idő nélkül elvégezzük a kért vizsgálatokat.
Ha bármely kérdésben tudunk segíteni, hívjanak bennünket bátran!
Telefonszám: 69/511-165

Költségtérítéses Laboratóriumi vizsgálati kérőlap

Szív- és érrendszeri betegségek kockázati felmérése

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Kórházunkban lehetőség van Szív- és érrendszeri betegségek kockázati felmérésére.
-Arteriográfia-
A vizsgálat helye: Belgyógyászati Rehabilitációs Osztály (volt Fertőző Osztály)
Bejelentkezés: 69/511-155, vagy 69/511-168

Kérje beutalóját háziorvosától!

Bemutatkozik az alternatív szülőszoba

Együttszülés párjával, kádban otthonos környezetben.
Rooming rendszer 1987-től 24h-12h Rooming.
Szülés utáni megfigyelés.
Gyerekágyas szobák vizesbokkal.
Alternatív szülőszobában együtt a család.
Ezek a szolgáltatások minden területről ingyenesen elérhetők.

A Szülészeti Osztály bemutatkozása az Osztályok menüpont alatt.

Otthoni Szakápolás Szolgálat

Mohács Város Kórháza 2012. február 01-től működtet Otthoni Szakápolási Szolgálatot.
Az otthoni szakápolás a biztosított otthonában vagy tartózkodási helyén, kezelőorvosának rendelésére, szakképzett ápoló által végzett tevékenység.
Szakápolási szolgálatunk célja, hogy betegeink otthoni környezetben, személyre szabottan részesüljenek humánus, szakszerű ápolásban.

További részletek!

Gratulálunk:

2023.09.19.

Veres Gábor mentordíjat kapott Dr. Kardos Mária Ph.d.

Az elmúlt hétvégén (2023. szeptember 15-17.) megrendezésre került Magyar Gyermekorvosok Társasága által szervezett Ünnepi Tudományos Ülésen Dr. Kardos Mária Ph.d. osztályvezető főorvos asszony „Veres Gábor mentordíj”-at kapott. Ez a mentordíj a hazai gyermekorvoslás megtartásának legfontosabb zálogaként a fiatal orvos generációk felnövekedésének, megerősödésének támogatását tartja. A mentordíj célja, a fiatal gyermekgyógyászok gyakorlati és elméleti képzését, gyógyító vagy kutató munkáját segítő, kiemelkedő mentori tevékenység elismerése.

Főorvosnő számos gyermekorvos képzésében vállalt aktívan részt, megszerettetve a hivatást, megalapozva a szakmaiság fő bástyáit…

Kollégái nem csak szakmai kérdésekben, hanem emberileg is mindig számíthatnak a támogatására, segítségére, megértésére.

Gratulálunk a méltó elismeréshez, további eredményes, sikeres munkát kívánva Neki!

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Mohácsi Kórház Vezetősége
Dr. Csizmadia Csaba
főigazgató-főorvos

Oklevél

2022.10.28.

Egészséges Baranyáért díjat kapott dr. Hóbor Béla

Egészséges Baranyáért díjat kapott dr. Hóbor Béla, sebész, gasztroenterológus. Dr. Hóbor Béla az elmúlt 35 évben magas szintű szakmai tudásával hozzájárul a térség betegeinek ellátásához, és a jövő egészségügyi szakember utánpótlásához.

Forrás: BAMA

2018.10.15.

Egészséges Baranyáért díjat kapott dr. Szilas Judit

Egészséges Baranyáért díjat kapott dr. Szilas Judit, a mohács kórház véradóállomásának vezetője,ó a több évtizedes, a megye és mohács város egészségügyéért, a véradások megszervezéséért, a véradók megbecsüléséért, elismeréséért tett fáradhatatlan munkája elismeréséül.

Forrás: Mohácsi Újság

2018.07.23.

Semmelweis-ünnepség a kórházban: több, mint hivatástudat, mélyről jövő késztetés

A betegek ágya mellett, a műtőkben, a szakrendelőkben vagy a laborban az orvosok, nővérek, asszisztensek, a tisztaságért felelősek, csakúgy, mint a konyha, a mosoda és az irodák munkatársai közül is csak a szabadnaposok vettek részt az elmúlt hétvégén tartott Semmelweis-ünnepségen a Mohácsi Kórházban.

Idén Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulója alkalmából a város és térsége egészségügyi centruma ünnepségén dr. Major Csilla, a kórház orvos igazgatója Czeizel Endre, a magzatok megmentéséért végzett munkásságával elismert kivívott orvos szavait egy filmbejátszással felidézve emlékezett meg az anyák megmentőjeként világhírűvé vált orvosra.

- Az egészségügyben dolgozók társadalmi megbecsülése, ha rögösebb, lassúbb is, mi Mohácson alapvetően élvezzük az emberek bizalmát - jelentette ki dr. Csizmadia Csaba, a kórház főigazgató főorvosa. - A leépülés, sorvadás helyett intézményünk az elmúlt egy évtized alatt új profilokkal, korszerű műszerparkkal bővült és komfortosabb körülmények között folyhat a gyógyító tevékenység. Igaz, a létszámhiány nekünk is napi problémát okoz, de akik nálunk dolgoznak, elismerésre méltóan, lelkiismeretesen végzik a feladatukat.

- Mi tart minket a pályán - tette fel a kérdést? - Annál több mint a hivatástudat, vagy az elkötelezettség. Valami mélyről jövő késztetés, belső érzés az, ami a magánemberként is meglévő gondjaink mellett a gyógyító munkára összpontosít - mondta a főigazgató.

A 2010-óta évente hagyományos egészségügyi dolgozók napján dr. Csizmadia Csaba ezúttal is a kiemelkedő munkát végző dolgozóknak elismerésül a virág és dicsérő oklevél mellé a jutalom szabadságon kívül zalakarosi kikapcsolódásra jogosító beutalót nyújtott át, míg dr. Szakács Piroska belgyógyász, diabetológus szakorvos és dr. Ocskó Lajos kardiológus szakorvos a főorvosi kinevezésük dokumentumát kapták meg.

A Semmelweis-napi ünnepségen nagy sikert aratott Kéméndi Tamás harmonikaművész virtuóz zenéje és a Gráf Vivien énekes által tolmácsolt két népdal.

Az eseményen jelen volt dr. Csete Béla, Mohács díszpolgára, a kórház nyugalmazott igazgatója, Bánki Erik, országgyűlési képviselő és Szekó József, Mohács polgármestere.

Kitüntetett dolgozók:
1. Divy Andrea diabetológiai szakasszisztens
2. Nagy Attiláné női belgyógyászati osztály - ápolási asszisztens
3. Krebsz Péter Sürgősségi osztály - mentőtiszt
4. Polhammerné Régert Nóra sebészeti osztály - ápolónő
5. Szűcsné Józsefné szülészeti osztály - szülésznő
6. Frech Zsuzsanna neurológiai osztály - ápoló
7. Volkné Világos Anita pszichiátriai osztály - főnővér
8. Tóth Gáborné egynapos ellátás koordinátora - főnővér
9. Hornyák Lászlóné mozgásszervi rehabilitációs osztály - ápoló
10. Domokosné Szecsődi Ildikó Intenzív osztály - adminisztrátor
11. Kispál Andrea központi műtő - műtősnő
12. Hadráné Csernik Viktória központi sterilizáló - szakdolgozó
13. Balázs Cintia masszőr - központi gyógytorna szolgálat
14. Pecsét Mária laborasszisztens - központi laboratórium
15. Sirok Milán radiológiai szakdolgozó
16. Ábrahám István élelmezési részleg - szakács
17. Vas Lászlóné gazdasági hivatal - főkönyvelő
18. Kovács Terézia takarító szolgálat
19. Magyar Károly műszaki részleg - kőműves

Forrás: Mohácsi Újság

2018.04.11.

Gratulálunk

2018. február 22-én a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Szakmai díjban részesítette Heroldné Sipos Katalint.

Kata 1994 óta dolgozik a Mohácsi Kórház Intenzív osztályán. Munkájában, amely időnként nehéz döntések elé állítja az embert, mindig a maximumra törekszik. Munkatársaival nagyon jó a kapcsolata. Szakmailag mindig nyitott az új dolgokra, folyamatosan továbbképzi magát. Emberszeretete a betegekhez való hozzáállásában is megnyilvánul. Segítségére mindig lehet számítani. Kollégái számára megnyugtató és biztonságot ad, amikor vele dolgoznak. Fiatal nővérek, gyakorlatos ápolók képzésében tevékenyen részt vesz.

Évek óta szervezője és aktív résztvevője a városi és a városkörnyéki falvak egészségnapjainak.

Ezúton szeretnénk hálánkat és köszönetünket kifejezni áldozatos munkájáért.

További munkájához jó egészséget és változatlan elhivatottságot kívánunk!

2018.03.05.

2017 szülészete a Mohácsi Kórházban

Ismét eredményes volt a Családháló díj szavazási időszaka. Ebben az évben közel tízezer szavazat érkezett, mely a Családháló díj történetében az eddigi legmagasabb szavazatszám. Vasárnap délelőtt átadták a 2017. évi Családháló díjakat.

Méltó ünnepség keretében vehették át 2017 díjazottjai a Családháló díjakat vasárnap délelőtt Budapesten.

A Mohácsi Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztálya 1927-ben kezdte meg működését. 1936-tól a kórház bővítését követően már 20 ággyal rendelkezett és a szülésszám 1940-re 322-re emelkedett. 1934-ben a pécsi Szülészeti klinikáról érkezett Dr. Csúcs Lászlót nevezték ki az osztály vezetőjének. Nevéhez fűződik Magyarországon először az egyrétegű császármetszés bevezetése. Mély vallásossága és orvosi hite miatt soha nem vett részt terhesség megszakítás elvégzésében. 1976-ban ment nyugdíjba, 2000 decemberében halt meg, 94 éves korában.

Az osztály napjainkban 15 aktív ággyal és 5 krónikus ággyal rendelkezik.

2012-ben került átadásra az új alternatív szülőszoba, ahol a családtagok jelenléte és a választható természetes szülési módszerek jelentősen emelik a páciensek komfortérzetét.

2015 végétől Dr. Hartmann Tamás főorvos vezeti az osztályt. Az elmúlt időben a szülésszám jelentősen emelkedett az intézményben, mely az osztály szerint a háborítatlan, családbarát szülészeti szemléletnek köszönhető.

Forrás: Családháló.hu

2017.11.23.

Gratulálunk

2017. november 15-én a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Baranya Megyei Szervezete „Szakmai Díjban” részesítette Cseh Zoltánné szakdolgozónkat.

„1981. augusztus 1-én kezdett dolgozni a Mohácsi Kórház Szülészeti osztályán, ahol az óta is nagy szorgalommal, lelkiismeretesen látja el szülésznői hivatását.

Csendes, barátságos, felelősségteljes és öntudatos munkatárs. Rendre és harmóniára törekszik mind otthonában, mind munkahelyén. Több évtizedes példamutató, lelkiismeretes munkája révén a szülészet valamennyi munkatársa tisztelettel, elismerően nyilatkozik róla. Jól tud csapatban dolgozni, kollégái bármikor számíthatnak rá.

Betegekkel való kommunikációja hiteles és érthető. Számára nincs lehetetlen. Gyönyörűnek tartja szakmáját, hálát ad a sorsnak minden szülésért, mert már tudja, hogy ott a szülőszobán egy új család születik minden egyes újszülöttel. Manapság már azok szülnek a kezei alatt, akiket Ő segített a világra 20-30 évvel ezelőtt. Sokéves tapasztalatát örömmel osztja meg új dolgozókkal, tanulókkal. Nyitott a szakmai újdonságokra. Már rutinos szülésznőként sajátította el az alternatív szülés rejtelmeit és az óta rendszeresen vezet alternatív szüléseket. Az új élet világra segítésén túl, részt vesz a gyermekágyas édesanyák segítésében, a várandósok gondozásában, nőgyógyászati betegek lelkiismeretes ápolásában.”

További munkájához jó egészséget és változatlan elhivatottságot kívánunk.

2016.11.11.

Gratulálunk

2016. november 9-én „Baranya Megyei Szakmai Díjban” részesítette Kalkánné Bárácz Anna szakdolgozót a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Baranya Megyei Szervezete.

1987 óta dolgozik a Mohácsi Kórház központi műtőjében, a gyógyító team hatékony tagja. Betegekkel, munkatársakkal, valamint a társszakma képviselőivel jó kapcsolatot alakított ki. Munkáját a pontosság, precizitás jellemzi, aktívan részt vesz az új dolgozók oktatásában, betanításában. A vezetőasszisztens helyettese és a műtő gazdasági nővér feladatait is Ő látja el, maximálisan figyel a költséghatékonyságra.

További munkájához kívánunk kitartást és jó egészséget.
Ezúton is gratulálunk.

2016.03.11.

Gratulálunk

2016. február 19-én a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szervezésében került sor a Magyar Ápolók Napjának Megyei rendezvényére a Hotel Palatinus Bartók termében. Az ünnepi köszöntők után elismerések, emlékoklevelek átadására került sor.

Kiemelkedő szakmai munkájáért elismerésben részesült a Mohácsi Kórház Szemészeti szakrendelőjében dolgozó Juhász Valéria szakápoló.

Ezúton is gratulálunk.

2015.07.10.

Orvosok, ápolók, kórházi szakdolgozók munkája elismerése a Semmelweis-napon

Mohácson negyedik alkalommal tartottak Semmelweis-napi ünnepséget a kórházban. A város és térsége egészségügyi centruma dolgozóinak természetesen csupán egy csoportja lehetett részese idén is e programnak, hiszen az osztályokon fekvő betegek, vagy a sürgősségire érkezettek csütörtökön sem maradtak ellátatlanul.

- Ahogy egy várnál nem a falak mérete a biztosíték a bevehetetlenségére, hanem a várvédők elszántsága - mint ahogy ezt Eger ostroma óta tudjuk -, a mi hivatásunk végzése sem függhet a külső körülményektől. Bizonyítjuk is, hogy azt a munkát, amire felesküdtünk, ha kell, erőn felül, de lelkiismeretesen végezzük, amiért köszönet illeti főorvostól a portásig az intézet valamennyi dolgozóját - mondta ünnepi köszöntőjében dr. Csizmadia Csaba főigazgató főorvos.

Semmelweis Ignác munkásságát példaként említve külön megköszönte azoknak az orvosoknak, nővéreknek a munkáját, akik itthon maradtak, tudva, hogy erre kötelezik őket a Mohácson és térségében élő emberek, akik betegként számítanak rájuk.

- A kiválók közül a kiválóbbaknak azzal adom át az elismeréseket, hogy hitük, törekvésük változatlan maradjon az elkövetkező időszakban is - jegyezte meg a főigazgató, amikor a főorvosi kinevezést nyújtotta át dr. Bencze Miklós kardiológusnak, dr. Szigeti József belgyógyásznak, továbbá adjunktusnak nevezte ki dr. Papp Róbert sebész szakorvost.

A virágcsokor mellett oklevéllel, valamint két nap jutalom szabadságot bejelentve köszönte meg húsz kórházi dolgozó áldozatos munkáját, továbbá tárgyjutalom átadásával is tizenkét idén nyugdíjba vonulónak mondott köszönetet a betegekért eltöltött évekért.

Forrás: Mohácsi Újság

2015.04.07.

Mohácson dolgozik az Év Orvosa pályázat egyik nyertese, dr. Brajka István neurológus

Az egyik legnagyobb gyógyszergyártó Év Orvosa pályázatára beküldött történetek alapján az Astellas-díj napokban tartott átadási ünnepségén az Ifjú Kiválóság Díjat vehette át a Mohácsi Kórházban dolgozó dr. Brajka István.

A Mohácsi Kórház főigazgató főorvosa, dr. Csizmadia Csaba büszkén jegyezte meg, hogy idén az országban három orvos munkásságát ismerték el Astellas-díjjal, s egyikük a neurológiai osztályon 2009-től dolgozó dr. Brajka István.

Az Év Orvosa díjra bárki javaslatot tehetett a maga, vagy hozzátartozója kezelésének, gyógyulásának története leírásával. Brajka doktor ajánlója az alábbiakat tudatta:

„Dr. Brajka István doktor urat 2010 júniusában ismertem meg. A mentő vitt a Mohácsi Kórházba látótér-kiesés és zsibbadás miatt. Nagyon megijedtem, féltem, amikor bevittek a sürgősségire. Pár pillanat után megállt mellettem egy végtelenül kedves orvos, s ez a perc örökre megmaradt az emlékezetemben. Először is bemutatkozott, megsimogatott, majd elvégezte a vizsgálatokat, de közben megnyugtatott, hogy nem lesz semmi baj, mindent megteszünk, de egy pár napot itt kell maradni az osztályon.
Befektettek a neurológiai osztályra, ahol a nővérek szinten kedvesen fogadtak. Brajka doktor többször is bejött, megkérdezte, hogy vagyok. A kedvessége, a nyugtató szavai már fél gyógyulást jelentettek számomra. Akkor már éreztem, hogy a betegségem ellenére nagyon szerencsés vagyok, hogy egy ilyen kedves orvos kezel. Tiszta szívből mondom, Pécsett szinte már minden kórházban voltam, de ilyen biztonságban sehol sem éreztem magam, mint a mohácsi neurológiai osztályon.
Egy alkalommal nem volt betegkísérő és Brajka doktor kísért el az ultrahang vizsgálatra, végig beszélgettünk, szinte elfelejtettem, hova is megyek. Brajka doktorban tökéletesen megbízom, ha bármi problémám van, esetleg nem is neurológiai és telefonon felhívom, mindenkor készségesen mondja: „Bátran hívjon, szívesen segítek."
2010 óta évente kétszer megyek infúziós kezelésre, az időpont egyeztetéskor mindenkor kedvesen úgy köszön el, hogy „akkor várjuk". Erre az osztályra a betegségem ellenére szívesen megyek, mert az orvosok és a nővérek szeretete, kedvessége családias légkört teremtenek itt. Brajka doktor arcán sokszor látszik a fáradtság, de a szemében mégis látni az örömöt, amikor bármelyik beteg azt mondja, köszönöm, jobban vagyok. A betegekkel való kapcsolata, figyelmessége példaértékű. Egy betegnek, ahogy nekem is, a megnyugtató szavak, kedves mosolyok jelentik a gyógyulást, szinte nem is foglalkozom a betegségemmel, és ezt Brajka doktor úrnak köszönhetek immár négy éve. Mindent elmond a betegségről és a várható gyógyulásról.
Sok Brajka doktorhoz hasonló orvosra volna szükség a kórházaknak. Teljes szívemből kívánom munkája elismerését, mert ha valaki, Ő minden szempontból megérdemli. A tudása, szeretete, kedvessége, lelkiismeretes odaadó munkája felülmúlhatatlan."

Dr. Al-Emad Khaled, a Mohácsi Kórház neurológiai osztályvezető főorvosa egyebek mellett így vélekedik dr. Brajka Istvánról: Szigetvárról hat éve rezidens orvosként érkezve gyorsan beilleszkedett az osztály és a kórház gyógyító munkájába. Neurológus szakorvosi vizsgája megszerzése óta klinikai elektorfiziológiai képesítést is szerzett, szakterülete az epilepszia, epilepsziás betegek kezelése, gondozása. Jól felkészült, folyamatos az önképzése. Nyíltsága, megnyerő kommunikációja és szakmai elhivatottsága segítséget nyújt, hogy a betegek átvészeljék a számukra oly nehéz időszakot.

Forrás: Mohácsi Újság

2014.07.08.

Főorvosi és adjunktusi kinevezések átadására is sor került a mohácsi Semmelweis-napon

Harmadik alkalommal rendezték meg július elsején a Semmelweis-napot a Mohácsi Kórházban. Az ünnepség keretében jutalmazták a kimagasló teljesítményt nyújtó munkatársakat, elbúcsúztak a nyugdíjba vonuló dolgozóktól, továbbá adjunktusi és főorvosi kinevezések átadására is sor került.

Dr. Csizmadia Csaba főigazgató köszönetet mondott a dolgozók emberfeletti helytállásáért és hangsúlyozta, hogy az összefogásnak kézzel fogható eredményei vannak. Amint rámutatott: a kórház folyamatos fejlődése azért valósulhatott meg, mert mindenki tudta és tette a dolgát.

Szekó József Mohács polgármestere a Semmelweis-napi ünnepségen kiemelte: a kórház megmaradása nem utolsó sorban annak is köszönhető, hogy erős volt a betegek részéről az intézmény iránti bizalom, gyakorlatilag a lábukkal szavaztak a kórház megmaradása mellett.

A rendezvényen főorvosi kinevezést vehetett át dr. Dicső Ildikó és dr. Acél Péter, dr. Farkas Attilát és dr. Kósa Gábort pedig adjunktusi kinevezésben részesítették.

A Semmelweis-nap hivatalos programja után a Schneider Lajos Művészeti Iskola udvarán a kórház dolgozói - immár hagyományosan - kötetlen beszélgetéssel és közös főzéssel folytatták az ünneplést.

Forrás: Mohácsi Újság

2013.07.02.

Dr. Csizmadia Csaba: Mindenkire nagy szükség van a kilábalás jegyeit mutató egészségügyben

Az ügyeleti rendnek megfelelő betegellátás hétfőn is biztosított volt a kórházban, ezért az intézmény legtágasabb ebédlőjében tartott ünnepségen dr. Csizmadia Csaba főigazgató főorvos csupán a dolgozók egy részét köszöntötte.

Az egészségügyben foglalkoztatottak legjelesebb ünnepe Semmelweis Ignác (1818) születésnapja, július elseje. Az orvosra emlékezve a főigazgató egyebek mellett azt emelte ki, hogy a lelkiismeretesség, a kötelességtudás és az önzetlenség mintaképe volt, akit a pénzszerzés, dicsőség vágya sosem vezérelt. Éjjel-nappal a szenvedők rendelkezésére állt. Első munkahelyén, 1846-tól a bécsi közkórházban, majd 1851-től a pesti Szent Rókus Kórház szülészeti osztályának főorvosaként kimutatta az aszeptikus (fertőzést megelőző) eljárások előnyeit a szülészetben és a sebészetben.

Semmelweis életében nem kapta meg az őt megillető elismerést, az utókor azonban többféle módon adózik nagyságának: Többek között az Orvostörténeti Múzeum, a Budapesti Orvosi Egyetem, egykori munkahelye, a bécsi nőklinika viseli a nevét. Az UNESCO 2013-ban felvette az "anyák megmentőjének" a gyermekágyi lázzal kapcsolatos felfedezését és annak 1847 és 1861 között keletkezett primer dokumentumait „A világ emlékezete" program kitüntetettjeinek 1992-től bővülő listájára.

A Mohácsi Kórház vezetése a lehetőségeihez mérten mindenkor igyekezett elismerni a dolgozói munkáját. Ezúttal dr. Csizmadia Csaba a maga és az igazgató tanács nevében gratulált dr. Takács József sebész-traumatológus adjunktusnak és dr. Orbán Tamás fül-orr-gége szakorvosnak, miután a betegellátásban tanúsított fáradhatatlan, magas színvonalú gyógyító tevékenységüket elismerve átnyújtotta a főorvosi kinevezést igazoló oklevelet.

A magas szintű betegellátás érdekében folytatott példamutató tevékenységéért elismerő oklevélben részesültek az alábbi dolgozók:
Gergely Judit, a bőrgyógyászati szakrendelő asszisztensnője.
Rittlingerné Ravasz Ágnes, a központi röntgen munkatársa.
Kovácsics Attiláné, a mozgásszervi rehabilitációs osztály dolgozója.
Kalkánné Bárácz Anna, a műtő szakasszisztense.
Máténé Pálos Judit, a központi sterilizáló munkatársa.
Dr. Farkasné Kreskai Rita, a neurológia vezető főnővére.
Baloghné Varga Ágnes, kardiológiai osztály ápolónője.
Radnai Zita, a kórház laboratóriumának dolgozója.
Gehring Zita, az intenzív osztály főnővére, diplomás ápolója.
Hegedüsné Reisz Éva, a foglalkozás egészségügyi szakrendelő asszisztense.
Herébné Milos Zsuzsanna, pénzügyi és számviteli csoportvezető, aki a kórház átvételének pénzügyi vonatkozású munkálatait pontosan, hibátlanul készítette el.

Dr. Csizmadia Csaba köszönetet mondott a kórházért és a folyamatos betegellátásért végzett áldozatos munkájukért az idén nyugdíjba vonuló munkatársainak is, akiket tárgyjutalomban részesített. Ez év elejétől, vagy június végétől nyugdíjasok: Sipos Endréné, Sztárcsevics Kornélia, Leics Györgyné, Szigeti Istvánné, Tóth Teréz, Harsányi Péterné, Rózsa Andrásné, Polgár Sarolta, Rázsics Miklósné, Wasznerné Kovács Piroska, Ulrich Miklósné, Gaszmann Györgyné, Merész Béláné, Hergenrőder Józsefné, Meier Katalin, Körtési Istvánné.

Az ünnepi eseményen jelen volt Szekó József polgármester, aki jelképesen átnyútotta dr. Csizmadia Csabának azt a 20 millió forintot, amivel a város önkormányzata járul hozzá a CT beszerzéséhez. A képviselő-testület döntése értelmében a Szili László alapítványnak juttatott támogatással, valamint az eddigi adományoknak kölszönhetően a fontos diagnosztikai eszköz beszerzése már folyamatban van. Ahhoz viszont, hogy ősszel a betegek szolgálatába állíthassák,további mintegy 7-8 millióra lesz szükség, - ennyibe kerül a fogadórész kialakítása, és az eszköz beszerelése -tehát, továbbra is várja az alapítvány részére a felajánlásokat a kórház.

A Kórház dolgozói az intézményben tartott ünnepséget követően a Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola kerthelyiségében jó hangulatban együtt töltötték a napot.

Forrás: Mohácsi Újság

2012.11.28.

Elismerték munkatársainkat

2012. november 22-én a Magyar Műtősasszisztensi Társulás megalakulásának 20. évfordulóján tartott kongresszuson Mohács Város Kórháza Központi Műtőjének kollektívája a felelőségteljes, példamutató munkájuk elismeréseként "Elismerő Oklevélben" részesült.

Ugyanezen a kongresszuson Nyúl Edit műtősasszisztens nyugdíjba vonulásának alkalmából szintén Oklevélben részesült.
Mindkét Oklevélhez szívből gratulálunk és további eredményes munkát, illetve békés nyugdíjas éveket kívánunk.

Kórházunk története:

1848

Az írásos történeti anyagok alapján, Mohácson már 1848-ban létezett egészségügyi ellátás, melynek 125. évfordulójáról 1973-ban a Baranyai Orvosnapok keretében emlékeztek meg.

1895

"Baranyavármegye" vezetői 1895-ben kérdést intéztek Mohácshoz, hogy a város hajlandó-e megfelelő helyet és anyagi támogatást biztosítani egy építésre kerülő nyilvános jellegű kórház részére. A város képviselő testülete örömmel fogadta a tervet, a területet ingyen bocsátotta rendelkezésre és az építés céljára 10.000 Ft-ot biztosított. Még ugyanebben az évben vármegyei segítséggel felépült a kórház, mely az akkori alispán Szily László emlékét megőrzendő Baranyavármegye László-közkórháza néven kezdte meg működését 65 ággyal.

1896

Első igazgatója dr. Rüll János 1896. október 12-től töltötte be a kórház igazgatói tisztjét. Osztályok nélkül általános kórházként működött az intézmény és az orvosi teendőket a kórházigazgatón kívül egy alorvos látta el. A kórházzal, illetve a kórházi kezeléssel a környék lakossága csak lassan barátkozott meg, melyet bizonyít az a tény, hogy pl. 1906 márciusában, a kórházban ápoltak száma összesen 119 volt. A kórház kezdettől fogva anyagi nehézségekkel küszködött.

1927

Az első világháborút követő gazdasági nehézségek és infláció miatt a kórház bővítésére, fejlesztésére csak 1927-ben kerülhetett sor. Ez év februárjában itt avatták fel a megye első vidéki mentőállomását. Ugyanebben az évben került átadásra az 50 ágyas Fertőző Osztály, a felújított ágyszámmal kibővített főépület egyes szakaszai és a konyha épülete is. 1927 márciusában dr. Mihályfi István lett a kórház igazgató főorvosa, aki oly módon szervezte át az intézményt, hogy a már említett Fertőző Osztályon kívül Sebészeti, Belgyógyászati és Szülészet-Nőgyógyászati Osztályok kezdték meg működésüket. Az orvosi munkát az igazgató sebész főorvoson kívül két megbízott és egy segédorvos végezte.

A 30-as évek közepén tekintettel a TBC-s betegek rendkívül nagy számára, önálló TBC Osztály építését kezdték meg. A pavilont 1936-ban adták át, ugyanekkor a meglévő épületek belső átalakításával tovább növelték a kórház ágyszámát, mely ettől az időtől kezdve 250 ágyas intézményként működött. Ebben az évben szervezték meg a kórház Röntgen részlegét és az akkori igényeket kielégítő Laboratóriumot is, ugyanekkor készült el az Apácaszállás és a kórházi kápolna. A kórház fejlődésének a továbbiakban gátat vetett a háborús készülődés, illetve a második világháború, melynek során az anyagi javak is egyre szűkösebben álltak rendelkezésre. A front közeledtével 1944 őszén a német katonai parancsnokság a kórházat nyugatra kívánta telepíteni, de a kitelepítéssel csak Pécsig jutottak el, így rövid távollét után 1945 tavaszán a kórház visszatelepülhetett.

1946

1946-ban dr. Barta Imre belgyógyász főorvos lett a kórház igazgató főorvosa, aki a háborús károk helyreállításán túl már a fejlesztésre is gondolt. 1950-ben az apácák helyét a betegágy mellett szakképzett ápolónők vették át. Az apácák lakhelyén 35 ágyas Csecsemő-Gyermek Osztály kialakítására került sor. Ez időben neveztek ki szemész és fül-orr-gégész főorvost, egyelőre háttér nélkül. 1952. január 1-től a kórház eddigi zártsága megszűnt, tekintettel arra, hogy az SZTK rendeléseket a kórház irányításával a kórház orvosai látták el, kezdetben napi 28 rendelési órában. Ettől az évtől kezdve a körzeti orvosi ellátás irányítója, anyagi és tárgyi feltételeinek biztosítója szintén a kórház lett. A következő évtizedre mind a kórház, mind a város vezetése nagyarányú fejlesztéseket szorgalmazott, de az 50-es évek gazdasági helyzete, majd az 56-os forradalom és az azt követő gazdasági nehézségek a tervek megvalósítását későbbre halasztották. 1958-ban egy épület vásárlása és kórházi célokra történő átalakítása után 15 ágyas Fül-Orr-Gégészeti Osztály és 10 ágyas Szemészeti Osztály kezdte meg működését.

1960

Dr. Barta Imre egyetemi tanárrá történt kinevezése után 1960-tól dr. Csete Béla belgyógyász főorvos látta el az igazgatói teendőket. Kezdettől fogva szorgalmazta a kórház folyamatos fejlesztését. Ennek első jelei az önálló Röntgen Osztály és az önálló Központi Laboratórium létrehozása volt. 1960-ban megszervezték a Véradó állomást. A műtéti szakmáknak további segítséget jelentett az első altatógép beszerzése, amely a modern anaesthesiológia kórházon belüli alapjának tekinthető. 1961-ben a volt ferences rendi zárda átalakításával, korszerűsítésével az egyedülálló dolgozók részére orvos-nővérszállást alakítottak ki. 1963-ban pedig ingatlan vásárlás útján bővült a kórház. Az un. Auber-ház átépítése után kezdetben szakrendeléseknek is helyt adott, majd későbbiekben a gazdasági igazgatás nyert elhelyezést az épületben. 1966-67-ben a főépület kórtermeinek korszerűsítése történt, melyet a műtő és a röntgen korszerűsítése követett. 1967-ben került átadásra az új Véradó állomás. A TBC pavilon alagsorában elhelyezett Tüdőgondozó 1968-ban kiköltözött az Eötvös utcában vásárolt és megfelelően átalakított épületbe, ahol Tüdőgondozó Intézetként függetlenített főorvos irányításával folytatta működését. Régi helyén lehetőség nyílt az említett alagsorban személyzeti fürdő és öltöző kialakítására.

A kórház szomszédságában, 1970 áprilisában került átadásra a 18 munkahelyes rendelőintézet, melyen belül majdnem minden szakma képviselve volt. Itt nyertek elhelyezést a felnőtt- és gyermek körzeti orvosok is. 1970-ben a fertőző pavilon átépítésére került sor, melynek következtében az épület emeletén a felnőtt Fertőző Osztály, földszintjén pedig egy 28 ágyas Gyermek fertőző Osztály került kialakításra. 1971-ben az Eötvös utca 20. szám alatt kezdte meg működését a Bőr- és Nemibeteg Gondozó Intézet. 1972-ben az eddigi kórházon belül működő mentőállomás modern, új épületbe költözhetett, helyén garázsok kialakítására került sor. A rendelőintézetben, 1972-ben kezdte meg működését az Onkológiai Gondozó. 1973-ban a Pécs -Baranyai Orvosi napok keretében került átadásra a 90 ágyas Ideg-elme Osztály, mellyel egy időben készült el az új olajtüzeléses kazánház. 1975-ben az eddigi TBC Osztályként működő pavilonban pulmonológiai profilú II. sz. Belgyógyászati Osztály állt a gyógyítás szolgálatába. 1977. január 1-től központi körzeti ügyelet állt a betegek rendelkezésére. 1978-ban egy új háromszintes épület került átadásra, melyben az I. sz. Belgyógyászat 70 ággyal és az 50 ágyas Gyermek Osztály került elhelyezésre. A Belgyógyászati Osztályon 6 ágyas Intenzív részleg működött Az épület alagsorában a kórházi gyógyszertár, majd a későbbiekben egy tornaterem létesült. Az alagsorban kapott helyet az új 100 férőhelyes alkalmazotti étkezde, melyet 1980-ban adtak át rendeltetésének. Ezt követően elkezdődött a főépület rekonstrukciója, mely szakaszosan ment végbe. Első lépésként a régi Gyermek osztály helyén az igazgatóság és a könyvtár nyert elhelyezést, a tulajdonképpeni főépületben a földszinten a Szülészet-Nőgyógyászat, Újszülött Osztály, az emeleten a Sebészeti Osztály, 6 ágyas Intenzív részleg kezdhette meg működését. 1985-ben az új Audiológiai állomás került átadásra. Új Röntgen-, Műtőblokk épült, melyben helyet kapott az új központi sterilizáló is. Műszaki okok miatt a II. sz. Belgyógyászat áttelepült a volt nővérszálló helyére, így az igazgatás is a volt tüdőpavilonba költözött, helyet adva egy újonnan létrehozott 20 ágyas Szemészeti Osztálynak, mely 1989-ben került átadásra.

1990

Ekkor a kórház 475 ággyal működött, 1990-1994 között dr. Debreceni László főorvos igazgatása alatt már az új finanszírozási rendszer és az egészségügyi ellátást egyre jobban érintő szűkös gazdasági helyzet miatt az ágyszám 45-tel csökkent. A szükségszerűvé vált átszervezések során a Gyerekfertőző Osztály a Gyermek osztály egy korszerűen átalakított részébe nyert elhelyezést. Jelentős műszaki karbantartási munkák történtek, úgymint a fűtési rendszer átalakítása és felújítása, valamint a Fül-Orr-Gégészeti Osztály részleges rekonstrukciója. A korszerű szakmai igényeknek megfelelően a diagnosztikus és terápiás műszerpark fejlődött. Ezekben az években kezdődött meg intézetünkben a számítógépes rendszer kiépítése.

1995

Az intézet vezetését 1995-ben dr. Dénes László belgyógyász főorvos vette át. Az elvárásoknak megfelelően átszervezések történtek a szakrendelések és a gondozók betegellátásában. A Reumatológiai és Fizikoterápiás rendelés korszerűsítve és egy tornateremmel is bővítve a kórház fő épületébe áthelyezett központi Laboratórium helyén nyert elhelyezést. A II. Belgyógyászat Krónikus Osztállyá minősül. A központi utasítások következtében az ágyszám 425-rol 366-ra csökkent változatlan szakmai profil mellett, úgymint: Belgyógyászat, Sebészet, Szülészet-Nőgyógyászat, Csecsemő- és gyermekgyógyászat, Intenzív betegellátás, Anaesthesiológia, Központi Röntgen, Laboratórium és Véradó. A pathologiai feladatokat a Megyei Kórház Pathológiai Osztálya látja el változatlanul, a bakteriológiai vizsgálatokat pedig a Megyei ÁNTSZ laboratóriumai végzik.

2011

2011-től dr. Csizmadia Csaba belgyógyász főorvos vette át az intézmény vezetését. A kórház struktúrája ekkor 192 aktív, 60 rehabilitációs és 48 krónikus ágy. Az intézményben számtalan fejlesztés, illetve pályázat valósult meg, többek között megújult a Sürgősségi Betegellátó-, a Gasztroenterológiai- és a Szülészeti Osztály. A Szülészeti Osztályon bemutatkozott az alternatív szülőszoba, mely azóta is nagy sikernek örvend. 2012-ben megszűnik a Szemészeti Osztály, de az Egynapos szemészeti ellátást, illetve a Szemészeti szakrendelés keretein belül a felnőttek és gyermekek szemészeti szakellátását intézetünk továbbra is ellátja. 2012-ben átadásra került az országosan is egyedülálló speciális rehabilitációs park, mely a haemophiliás, vagyis vérzékenységben szenvedő gyermekek és felnőttek, valamint a mozgásszervi rehabilitációs kezelésen részt vevő betegek számára biztosítja a teljesebb élethez jutás lehetőségét. 2013-ban kisebb beruházás keretében átadásra került a Szülészeti és Sebészeti Osztályok zökkenőmentes megközelíthetőségét lehetővé tevő lift. Még szintén 2013-ban lakossági összefogással önerőből CT készüléket vásárolt az intézmény, melyet 2015-ben pályázati úton egy új CT készülékre sikerült lecserélni. 2014-ben Mohácsra látogattak a Richter Egészségváros elnevezésű program utazó nagykövetei, mely rendezvényen példátlan összefogással, több mint hétmillió forintot sikerült gyűjteni a kórháznak. 2015-ben a volt Pszichiátriai - Neurológiai pavilon helyén átadásra került a Mozgásszervi Rehabilitációs Komplexum. A kórház továbbra is megpályáz minden olyan lehetőséget, amit lehet, így 2015-ben napkollektorokat telepítettek az intézmény épületeinek tetejére. 2016-ban átadásra került a megújult Neurológiai-, Belgyógyászati-, Kardiológiai- és Gyermek Osztály pavilon. 2017-ben pályázati forrásból a transzfúziós állomás felújítására, illetve szakrendelők átcsoportosítására, újak kialakítására, akadálymentes megközelítésre került sor a betegellátás hatékonyságának és biztonságának növelése érdekében, továbbá az energetikai korszerűsítéssel a távfűtő-rendszer részleges felújítása is megtörtént. 2018-ban átadásra került a kórház legrégebbi épülete mellett épült lift, mellyel immár az intézmény egész területén megvalósult az akadálymentes közlekedés. Még ugyanebben az évben tizenöt millió forintos forrásból felújításra került a 4 műtőblokk, valamint a hozzájuk tartozó kiszolgálóhelyiségek padlóburkolata, és két vizesblokk.

Betegtájékoztatók:

Integritás

A Mohácsi Kórház elkötelezett a működésével összefüggő esetleges visszaélések, szabálytalanságok, korrupciós kockázatok, valamint integritását bármilyen formában sértő események megelőzésében.

Az Intézmény működését érintő szervezeti integritást sértő eseménnyel (integritással, korrupcióval, csalással, valamint szabálytalanságokkal) kapcsolatos bejelentéseiket Dr. Kovács Kitti Bianka intézményi jogásznál tehetik meg az alábbi elérhetőségeken, az alábbi módokon:

Elektronikusan:
Telefonon: +3669 511-150/216-os mellék
Írásban: levélpostai úton Mohácsi Kórház, 7700 Mohács Szepessy tér 7.
Címzés: „Intézményi jogász részére sajátkezű felbontásra"
Személyesen: 7700 Mohács Szepessy tér 7., a Mohácsi Kórház hivatalos helységében, előzetes időpont egyeztetést követően. Egyeztetés a fent megjelölt email címen, illetve telefonszámon lehetséges.

Általános Belgyógyászati Osztály

Betegtájékoztató - Ballonkatéteres nyelőcső, cardia tágítás
Betegtájékoztató - Hörgőtükrözéses vizsgálathoz
Betegtájékoztató - Előkészítés vastagbél tükrözéshez
Betegtájékoztató - Előkészítés vastagbél tükrözéshez (Citrafleet)
Betegtájékoztató - Előkészítés vastagbél tükrözéshez (Picoprep)
Betegtájékoztató - Gyomorszonda beültetése
Betegtájékoztató - A gyomor tükrözéses vizsgálata
Betegtájékoztató - A vastagbél tükrözéses vizsgálata

Szülészeti -Nőgyógyászati és Újszülött Osztály

Tájékoztató a szülésről
Betegtájékoztató - A petefészek és a petevezető eltávolítása - Adnexectomia
Betegtájékoztató - A méhszáj kimetszése - Conisatio
Betegtájékoztató - A méhkaparás - Curette
Betegtájékoztató - Császármetszés
Betegtájékoztató - Hasi méheltávolítás
Betegtájékoztató - Hiszteroszkópia
Betegtájékoztató - Hüvelyi méheltávolítás
Betegtájékoztató - Hüvelyplasztikai műtét - Szemesi plasztika
Betegtájékoztató - Laparoszkópos beavatkozás
Betegtájékoztató - Terhesség megszakítás - Interruptio

Traumatológiai Osztály

Általános műtéti beleegyező nyilatkozat
Betegtájékoztató - Combcsont bütykének törése
Betegtájékoztató - Combcsont tomportáji/tompor alatti/ testének törése
Betegtájékoztató - Combcsont nyak törése
Betegtájékoztató - Kül és belboka törés
Betegtájékoztató - Lábszártörés
Betegtájékoztató - LCA pótlás
Betegtájékoztató - Térdízületi tükrözés
Betegtájékoztató - Csukló (orsócsont) törése
Betegtájékoztató - Egynapos fémkivétel
Betegtájékoztató - Pattanó ujj
Betegtájékoztató - Singcsont könyök közeli törése
Betegtájékoztató - Sípcsont bütykének törése
Betegtájékoztató - Tenyéri alagút szindróma
Betegtájékoztató - Térd elülső keresztszalagjának sérülése
Betegtájékoztató - Térdkalács törése

Szakrendelők:

Addiktológia 69/511-184
Hétfő 08:00-09:00, 13:00-15:00 Dr. Magos Mária
Kedd 08:00-09:00, 12:00-16:00 Dr. Magos Mária
Szerda 08:00-09:00, 13:00-15:00 Dr. Magos Mária
Csütörtök 08:00-09:00, 12:00-16:00 Dr. Magos Mária
Audiológia 69/511-150 /296 mellék
Hétfő 09:00-14:00 Dr. Kiss Zsuzsanna
Kedd 09:00-14:00 Dr. Kiss Zsuzsanna
Szerda 09:00-14:00 Dr. Kiss Zsuzsanna
Csütörtök 09:00-14:00 Dr. Kiss Zsuzsanna
Péntek 09:00-14:00 Dr. Kiss Zsuzsanna
Belgyógyászat 69/511-150 /253 mellék
Hétfő 08:00-16:00 Dr. Szokodi Róbert
Kedd 08:00-14:00 Dr. Szakács Piroska
Szerda 08:00-16:00 Dr. Lukács Miklós
Csütörtök 08:00-14:00 Dr. Szakács Piroska
Péntek 08:00-16:00 Dr. Lukács Miklós
Bőrgyógyászat 69/511-150 /287 mellék
Hétfő 08:00-15:30 Dr. Jagica Anna
Kedd 08:00-15:30 Dr. Jagica Anna
Szerda 08:00-15:30 Dr. Jagica Anna
Csütörtök 08:00-13:30 Dr. Jagica Anna
Carotis Ultrahang 69/511-150 /312 mellék
CT 69/511-164
Hétfő 07:45-14:00
Kedd 07:45-14:00
Szerda 07:45-14:00
Csütörtök 07:45-14:00
Csecsemő- Gyermekgyógyászati és Gasztroenterológiai Szakrendelés 69/511-176
Hétfő 10:00-14:00 Dr. Schultz Károly
Szerda 10:00-14:00 Dr. Schultz Károly
Csecsemő- Gyermekgyógyászati és Tüdőgyógyászati Szakrendelés 69/511-176
Csütörtök havonta 1* 09:00-15:00 Dr. Csábi Márta
Diabetológia 1 69/511-150 /212 mellék
Hétfő 09:00-14:00 Dr. Bősz Nanetta
Kedd 08:00-13:00 Dr. Szokolics Julianna
Csütörtök 08:00-13:00 Dr. Szokolics Julianna
Diabetológia 2 69/511-187
Hétfő 08:00-16:00 Dr. Szakács Piroska
Kedd 08:00-16:00 Dr. Szakács Piroska
Szerda 08:00-16:00 Dr. Szakács Piroska
Csütörtök 08:00-16:00 Dr. Szakács Piroska
Péntek 08:00-16:00 Dr. Szakács Piroska
Érsebészet 69/511-150 /365 mellék
Hétfő 09:00-15:00 Dr. Péter Sándor
Szerda 11:00-15:00 Dr. Péter Sándor
Fizikotherápia 69/511-150 /279 mellék
Hétfő 07:00-14:00 Dr. Strasszer Zsuzsanna
Kedd 07:00-14:00 Dr. Strasszer Zsuzsanna
Szerda 07:00-14:00 Dr. Strasszer Zsuzsanna
Csütörtök 07:00-14:00 Dr. Strasszer Zsuzsanna
Péntek 07:00-14:00 Dr. Strasszer Zsuzsanna
Foglalkozás eü. szolg. 69/511-183
Hétfő 08:00-13:00 Dr. Vida Mária
Kedd 08:00-11:00 Dr. Gálfi Adrienn
Szerda 08:00-13:00 Dr. Vida Mária
Fül- Orr- Gégészet 1 69/511-189
Hétfő 08:00-12:00 Dr. Kiss Zsuzsanna
Kedd 08:00-12:00 Dr. Kiss Zsuzsanna
Szerda 08:00-12:00 Dr. Kiss Zsuzsanna
Fül- Orr- Gégészet 2 69/511-150 /248 mellék
Hétfő 08:00-15:00 Dr. Orbán Tamás
Kedd 08:00-14:00 Dr. Orbán Tamás
Szerda 08:00-14:00 Dr. Orbán Tamás
Csütörtök 08:00-14:00 Dr. Orbán Tamás
Péntek 08:00-13:00 Dr. Orbán Tamás
Gasztroenterológia, Endoscopia 69/511-179
Hétfő 10:00-14:00 Dr. Csizmadia Csaba, Dr. Acél Péter
Kedd 10:00-14:00 Dr. Csizmadia Csaba, Dr. Acél Péter
Szerda 10:00-14:00 Dr. Csizmadia Csaba, Dr. Acél Péter
Csütörtök 10:00-14:00 Dr. Csizmadia Csaba, Dr. Acél Péter
Péntek 10:00-14:00 Dr. Csizmadia Csaba, Dr. Acél Péter
Gyermek szemészet 69/511-150 /284 mellék
Kedd 09:30-14:30 Dr. Amberger Magdolna
Csütörtök 13:00-14:30 Dr. Amberger Magdolna
Gyermekgyógyászati és Haematológiai Szakrendelés 69/511-176
Kedd 10:00-14:00 Dr. Kardos Mária
Csütörtök minden második 10:00-14:00 Dr. Kardos Mária
Gyermekgyógyászati Pulmonológiai Szakrendelés 69/511-176
Péntek havonta 1* 10:00-16:00 Dr. Szabó-Nemes Judit
Gyógytorna 69/511-150 /200 mellék
Hétfő 08:00-14:00
Kedd 08:00-14:00
Szerda 08:00-14:00
Csütörtök 08:00-14:00
Péntek 08:00-14:00
Infektológia 69/511-177
Hétfő minden második 15:00-17:30 Dr. Nemes Zsuzsanna
Kardiológia 1 69/511-188
Hétfő 09:00-14:00 Dr. Horváth András
Kedd 10:00-11:00 Dr. Kesői István
Szerda 09:00-14:00 Dr. Horváth András
Csütörtök 09:00-14:00 Dr. Vida Mária
Kardiológia 2 69/511-188
Hétfő 10:00-12:00 Dr. Bencze Miklós
Kedd 10:00-12:00 Dr. Bencze Miklós
Csütörtök 10:00-12:40 Dr. Bencze Miklós
Péntek 10:00-11:40 Dr. Bencze Miklós
Központi háziorvosi ügyelet 69/511-158
Laboratórium 69/511-150 /198 mellék
Hétfő 07:00-13:00 Dr. Grász Dénes
Kedd 07:00-13:00 Dr. Grász Dénes
Szerda 07:00-13:00 Dr. Grász Dénes
Csütörtök 07:00-13:00 Dr. Grász Dénes
Péntek 07:00-13:00 Dr. Grász Dénes
Neurológia 69/511-150 /312 mellék
Hétfő 09:00-13:00 Dr. Melencsovics András
Kedd 09:00-14:00 Dr. Al-Emad Khaled
Szerda 09:00-14:00 Dr. Brajka István Tibor
Péntek 09:00-12:00 Dr. Vadász Gyöngyvér
Nőgyógyászat 69/511-150 /234 mellék
Hétfő 09:00-14:00
Kedd 09:00-14:00 Dr. Szokodi Róbert László
Szerda 08:00-13:00 Dr. Nagy Mátyás
Csütörtök 09:00-14:00 Dr. Agg Zoltán
Péntek 09:00-12:45
Onkológia gondozó 69/511-150 /142 mellék
Szerda 08:00-12:40 Dr. Nagy Mátyás
Csütörtök 08:30-13:40 Dr. Herendi Eszter
Onkológia szakrendelő 69/511-150 /142 mellék
Szerda 08:00-12:40 Dr. Nagy Mátyás
Ortopédia 69/511-150 /166 mellék
Kedd - felnőtt 08:00-12:00 Dr. Montskó Péter
Szerda - gyermek 08:00-12:00 Dr. Montskó Péter
Preoperatív ambulancia 69/511-150 /223 mellék
Hétfő 12:30-14:30 Dr. Mózsi Tibor
Kedd 12:30-14:30 Dr. Mózsi Tibor
Szerda 12:30-14:30 Dr. Mózsi Tibor
Csütörtök 12:30-14:30 Dr. Mózsi Tibor
Pszichiátria 69/511-184
Hétfő 08:00-16:00 Dr. Ekler Katalin
Kedd 08:00-16:00 Dr. Magos Mária
Szerda 08:00-16:00 Dr. Ekler Katalin
Csütörtök 08:00-16:00 Dr. Magos Mária
Péntek 08:00-14:00 Dr. Kulmány Adrienn
Reumatológia 2 69/511-150 /260 mellék
Hétfő 08:00-14:00 Dr. Tóth Andrea
Kedd 08:00-12:00 Dr. Tóth Andrea
Szerda 08:00-14:00 Dr. Tóth Andrea
Csütörtök 08:00-12:00 Dr. Tóth Andrea
Reumatológia 3 69/511-155, 69/511-185
Kedd 08:00-14:30 Dr. Strasszer Zsuzsanna
Szerda 08:00-14:30 Dr. Strasszer Zsuzsanna
Csütörtök 08:00-14:30 Dr. Strasszer Zsuzsanna
Reumatológia 4 69/511-150 /166 mellék
Hétfő 07:30-14:00 Dr. Gálfi Adrienn
Csütörtök 07:30-14:00 Dr. Gálfi Adrienn
Radiológia 69/511-182
Hétfő 08:00-14:00
Kedd 08:00-14:00
Szerda 08:00-14:00
Csütörtök 08:00-14:00
Péntek 08:00-14:00
Sebészet 69/511-150 /370 mellék
Hétfő 08:00-15:00 Dr. Funták Szilárd
Kedd 08:00-15:00 Dr. Varga Géza
Szerda 08:00-15:00 Dr. Hóbor Béla
Csütörtök 08:00-15:00 Dr. Pap Róbert
Péntek 08:00-15:00 Dr. Takács József
Sportorvos
Nincs a kórházban!
Szemészet 1 69/511-150 /282 mellék
Hétfő 08:40-14:00 Dr. Szünstein Mária
Kedd minden páros héten 08:20-12:00 Dr. Szünstein Mária
Szerda 13:00-15:00 Dr. Szünstein Mária
Csütörtök 08:40-12:00 Dr. Szünstein Mária
Péntek minden páratlan héten 08:40-12:00 Dr. Szünstein Mária
Szemészet 2 69/511-150 /284 mellék
Hétfő minden páros héten 09:00-14:20 Dr. Amberger Magdolna
Szerda 09:00-12:00 Dr. Amberger Magdolna
Csütörtök minden páratlan héten 09:00-12:00 Dr. Amberger Magdolna
Péntek 08:40-12:00 Dr. Amberger Magdolna
Terheléses EKG 69/511-150 /140 mellék
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Terhesgondozó 69/511-150 /235 mellék
Hétfő 08:00-11:00 Dr. Farkas Attila
Kedd 08:00-11:00 Dr. Farkas Attila
Szerda 08:00-11:00 Dr. Szokodi Róbert László
Csütörtök 08:00-11:00 Dr. Szokodi Róbert László
Péntek 08:00-11:00 Dr. Agg Zoltán
Traumatológia 69/511-150 /366 mellék
Hétfő 08:00-15:00 Dr. Nyárády József
Kedd 08:00-15:00 Dr. Takács József
Szerda 08:00-15:00 Dr. Kósa Gábor
Csütörtök 08:00-15:00 Dr. Papp Zsolt
Péntek 08:00-15:00 Dr. Tyukász Gergely
Tüdőgyógyászat 69/511-177
Hétfő 08:00-14:00 Dr. Tóth Tivadar
Kedd 08:00-14:00 Dr. Tóth Tivadar
Szerda 08:00-14:00 Dr. Tóth Tivadar
Csütörtök 08:00-14:00 Dr. Tóth Tivadar
Csütörtök 07:00-13:00 Dr. Papp Márta
Péntek 08:00-14:00 Dr. Tóth Tivadar
Tüdőszűrés 69/511-150 /320 mellék
Hétfő 08:00-13:30 Dr. Tóth Tivadar
Kedd 08:00-13:30 Dr. Tóth Tivadar
Szerda 07:30-15:30 Dr. Tóth Tivadar
Csütörtök 08:00-13:30 Dr. Tóth Tivadar
Péntek 08:00-13:30 Dr. Tóth Tivadar
Utrahang 69/511-150 /131 mellék
Hétfő 08:00-13:30
Kedd 08:00-13:30
Szerda 08:00-13:30
Csütörtök 08:00-13:30
Péntek 08:00-13:30
Urológia 69/511-150 /142 mellék
Hétfő 07:00-12:00 Dr. Szalmássy Kálmán
Kedd 09:00-14:00
Véradó 69/511-150 /192 mellék
Hétfő 07:30-15:00 Dr. Szilas Judit
Kedd 07:30-15:00 Dr. Szilas Judit
Szerda 07:30-15:00 Dr. Szilas Judit
Csütörtök 07:30-15:00 Dr. Szilas Judit
Péntek 07:30-15:00 Dr. Szilas Judit

Osztályok:

Belgyógyászati és Gasztroenterológiai Osztály

Tel: 69/511-174

Osztályunk 20 ágyas, fő profilja a gasztroenterológia, valamint diabetológiai szakellátás.
Vezető munkatársaink:
Dr. Késői István Ph.D. osztályvezető főorvos
Brendelné Tibola Annamária osztályvezető főnővér

A részleghez kapcsolódó szakambulanciákon folyik a betegek gondozása, szükség esetén osztályos felvételre irányítása.
A gastroenterológus kollégák évek óta nagy számban, nagy rutinnal végzik a gyomor bélrendszer alsó, felső endoscopos vizsgálatait. Rutinszerűen végeznek endoscopos kissebészeti beavatkozásokat (polypectomia, szövetmintavétel, endoscopos vérzéscsillapítás).
Jelenleg a hét minden munkanapján van gastroenterológiai szakrendelés heti 20 óra kerettel. A már közhelyként ható igen nagy betegszámot érintő cukorbetegség kezelése komplex terápiás megközelítést, nagy türelmet, gyakori orvos - beteg kommunikációt, dietetikai konzultációt igényel. Heti 40 óra szakrendelői keretünk van erre. Szükség esetén (gyógyszeres inzulin beállítás, - átállítás, jelentős anyagcsere kisiklás, krízishelyzetek) osztályos felvételt javaslunk és biztosítjuk a fekvőbeteg elhelyezést.
Számos szakmai határterületet is érintő belgyógyászati szakrendelésünk heti 30 órában áll rendelkezésre a betegeknek. A rendelőben kizárólag szakvizsgával rendelkező kollégák dolgoznak.
Részlegünkön a betegelhelyezés, felügyelet további komfortosításán, javításán dolgozunk.

Rendkívül sok feladat, teher hárul szakdolgozóinkra, nővérekre, szakasszisztensekre, akik nélkül semmilyen kitűzött cél nem valósítható meg. A helyzetük javítása, folyamatos képzés megszervezése a jövő egyik záloga.

Belgyógyászati Kardiológia Osztály

Tel:69/511-175

Osztályunk 24 ágyas, fő profilja a szívérrendszeri valamint tüdőbetegség.
Vezető munkatársaink:
Dr. Késői István Ph.D. osztályvezető főorvos
Brendelné Tibola Annamária osztályvezető főnővér

Betegeink zöme szívérrendszeri betegségben vagy tüdőbetegségben szenved vagy ezek mindegyikében.
Kórtermeink maximum 3 ágyasak, zöme központi oxygénnel ellátott, több ágyon folyamatos több paraméteres monitorozási lehetőséggel rendelkezünk.
Két szívultrahang készülékünkön nagyszámú vizsgálatot végzünk, terheléses EKG, 24 órás EKG, valamint vérnyomás monitorozási rendszerek állnak rendelkezésre.
A fekvőbeteg részlegen vagy szakambulancián végzett kivizsgálások kezelések eredményei alapján döntünk a további terápiás vagy diagnosztikus lépésekről. A regionális vezető intézetbe a pécsi Szívcentrumba kerülhetnek ezek alapján betegeink további ellátásra (szívkatéterezés, elektrofiziológia, végleges pacemaker beültetés, szívműtétek). Ezeket akut vagy elektív formában magunk szervezzük meg már évek óta. A szakmai kapcsolat évek óta kiváló.
Szakrendelői szinten 50 óra áll rendelkezésünkre hetente, párhuzamosan két rendelővel.
Mindkét részlegünkön a betegelhelyezés, felügyelet további komfortosításán, javításán dolgozunk.

Rendkívül sok feladat, teher hárul szakdolgozóinkra, nővérekre, szakasszisztensekre, akik nélkül semmilyen kitűzött cél nem valósítható meg. A helyzetük javítása, folyamatos képzés megszervezése a jövő egyik záloga.

Csecsemő -és Gyermek Osztály

Tel:69/511-176

Osztályunk 21 ágyas, fő profilja általános gyermekbetegségek ellátása 0-18 éves korig. Szakspecifikus betegellátás: gyerek tüdőgyógyászat, gyermek gasztroenterológia, gyermek neurológia, veleszületett vérzékenység és véralvadási zavar.
Vezető munkatársaink:
Dr. Kardos Mária Ph.D. osztályvezető főorvos
Mózes Anikó osztályvezető főnővér

Szakmai munka:
Az osztály vezetését 2002 februárja óta tudományos minősítéssel és több szakvizsgával rendelkező főorvos irányítja, aki korábban 20 éven át a Pécsi Orvostudományi Egyetem Gyermekklinikáján gyógyított és oktatott. A PTE OEC Szak-és Továbbképző Központ kinevezett mentora. Irányítása mellett az osztály orvostanhallgatók és szakorvosok részképzésében ill. a rezidens képzésben vesz részt.
A gyermekgyógyászati osztályhoz gyermekgyógyászati szakrendelés és vérzékeny beteg gondozás kapcsolódik. A gyermekgyógyászati szakrendelésen belül kerülnek ellátásra a gyermekallergológiai - pulmonológiai, gastroenterológiai és gyermeknephrológiai betegek, melyek ellátását csecsemő- és gyermekgyógyász, gyermektüdőgyógyász, gastroenterológus és nephrológus szakorvos végzi, utóbbiak közreműködőként részfoglalkozásban.
A szakrendeléseink beutaló kötelesek, ahová előjegyzés alapján nemcsak ellátási területünkről, hanem területen kívülről is számos beteg érkezik (haemophilia decentrum - régiós feladat).
Az osztály szakmai munkáját tekintve 4 pilléren alapszik. Itt történik a Dél-Dunántúli régió legnagyobb gyermek- és ifjúsági haemophilia (veleszületett vérzékenység) ellátása valamint a gyermekkori thromboemboliás megbetegedések diagnosztikájának és terápiájának koordinálása.
A gyógyító tevékenység másik fő profilja a légúti allergiás megbetegedések (asthma bronchiale, gyulladásos eredetű légúti szűkületek) korszerű diagnosztikája és terápiája, melyet modern eszközökkel (gyógyszeres provokációs vizsgálatok elvégzésére is alkalmas légzésfunkciós készülék: Lungtest 1000, validált (hitelesített) futópad szívritmusfigyelővel, csúcsáramlásmérő) felszerelt, felújított, barátságosan berendezett légzésfunkciós laboratóriumban végzünk.
A Magyarországon előforduló leggyakoribb légúti (kb. 20 féle) és táplálékallergén (kb. 15 féle) vizsgálatát allergológus, pulmonológus szakasszisztens helyben végzi. Kiegészítő, vérből történő allergológiai vizsgálatokhoz (főként fiatalabb gyermekekben) Kórházunk Laboratóriuma nyújt korszerű hátteret.
Gyermekosztályunkon kialakított sószoba speciális klímájával elsősorban ősztől-tavaszig kruppos, hörghurutos beteg gyógyulását segíti.
Számos csecsemő- és gyermekkori megbetegedésben (légúti megbetegedések, keringési zavar, balesetek) fontos a vér oxigénellátottságának a meghatározása (ún. pulzoximetria), melyre osztályunkon az ágy melletti betegőrzőmonitorok ill. azok zsebben hordozható, miniatűr változatai állnak rendelkezésre.
Osztályunkon lehetőség van a gyermekkori tejcukor érzékenység és a gyomorsav nyelőcsőbe való visszaáramlásának (gastro-oesophagealis reflux) diagnosztizálására és kezelésére is.
Mindkét vizsgálathoz egyszerű - a gyermekek számára nem megterhelő - könnyen kivitelezhető módszerek és eszközök állnak rendelkezésre.
2011. február 1. óta lehetőségünk van húgyúti és veseproblémában szenvedő gyermekek szakorvos irányítása mellett történő kivizsgálására is.

Intézeti Gyógyszertár

Tel:69/511-186

Részlegünk fő profilja a betegellátó osztályok gyógyszerellátásának biztosítása.
Vezető munkatársaink:
Dr. Major Csilla Ph.D. főgyógyszerész
Dr. Antal Judit gyógyszerész

Küldetésünknek tekintjük a gyógyszerbiztonság, ellátásbiztonság, szolgáltatásminőség, hatékonyság négyes követelményi rendszernek való állandó megfelelést. A gyógyszerrendelések folyamatos szakmai kontrolljával, és helyettesítések révén biztosítjuk az osztályok hatékony, költségtakarékos gyógyszerellátását.
Helyi gyógyszerek előállítással biztosítjuk a speciális vagy egyedi igények kielégítését. A gyógyszerellátás területén döntéstámogató elemzéseket végzünk. Víziónk szerint a kórház gyógyszerellátásában is alkalmazni kívánjuk a farmakoökonómiai elemzéseket. Gyógyszer-információs szolgáltatásunk további fejlesztésével kívánjuk a kórházi gyógyszerellátás szakmaiságát szolgálni.

Munkatársaink:
Dr. Major Csilla Ph.D. főgyógyszerész
Szakgyógyszerész/ Gyógyszerellátási és minőségbiztosítási szakokon/ Gyógyszerész-közgazdász, Egészségügyi menedzser
Tel: 69/511-150/295

Dr. Antal Judit
Szakgyógyszerész
Iroda: 69/511-150/145

Guszmann-Kovácsics Tímea
Szakasszisztens

Elérhetőségek:
Cím: 7700, Mohács, Szepessy tér 7.
Tel: 69/511-186
Fax: 69/511-150 /295

Központi Anaesthesiologiai és Intenzív Betegellátó Osztály

Tel:69/511-171

Osztályunk 6 ágyas, fő profilja általános intenzívellátás valamint általános és vezetéses érzéstelenítés.
Vezető munkatársaink:
Dr. Mózsi Tibor osztályvezető főorvos
Magyarosiné Kiss Ágnes osztályvezető főnővér

Az osztály 1980-82-ben alakult. Jelenleg 6 ágyra van OEP szerződésünk. Mohács és 69 környező település tartozik az osztály ellátási területéhez.
Kórházunk Intenzív osztálya, emberi erőforrás képzettség tekintetében, jelentősen az országos átlag feletti. Műszerparkunk folyamatos felújítás alatt áll, jelenleg jó-közepesnek mondható. Az osztály általános intenzív osztály, mindenfajta betegségcsoport ellátására képes.
Anaesthesiologia munkánkban, amennyiben lehetőség van, előnybe részesítjük az altatással szemben, a végtagi vezetéses érzéstelenítő eljárásokat, illetve császármetszéseknél, a szülészekkel együttműködve, a szakmai ellenjavallatok kivételével, a gerinc közeli érzéstelenítő eljárásokat, annak rengeteg előnye miatt.
Kapcsolatunk a Pécsi Egyetemi klinikákkal jó. Közös kezelést folytatunk a betegeknél, amennyiben a szakmai szempontok indokolják.

Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály I

Tel:69/511-170

Osztályunk 45 ágyas, fő profilja a baleset, csonttörés, mozgásszervi betegség miatt végzett műtét utáni rehabilitáció.
Vezető munkatársaink:
Dr. Montskó Péter Ph.D. osztályvezető főorvos
Lábas Zoltánné osztályvezető főnővér

A Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály a kórház terültén külön épületben foglal helyet. Eredetileg Tüdőgyógyászati Osztálynak épült 1930-ban TBC-s betegek kezelésére. Az épület eredeti funkciója szerint valamennyi kórterem dél- felé néz, tágas déli tájolású erkély tartozik hozzá, melyre valamennyi kórteremből ki lehet lépni. A kétszintes épület mindkét emeletéhez tartozik déli erkély, illetve az északi oldalon, a földszinten még egy balkon helyezkedik el. Ez az épület elrendezés azt a célt szolgálta, hogy a betegek extrem időjárás esetét kizárva minden időben kijussanak a "szabadba". Napjainkban ez azzal az előnnyel jár, hogy betegeink komfortérzetét nagymértékben javítja. Nincs bezártság érzés, a mozgáskorlátozott beteg is kimozdulhat a kórterméből. Az erkélyek a kórház parkjára néznek az épület és környezete szinte szanatórium jellegű. A két emelet 40 beteg befogadására alkalmas és 5 ágyat működtetünk a Traumatológiai Osztállyal szoros együttműködésben a korai korai rehabilitáció elindítása érdekében. Kórtermeink kettő illetve három ágyasak. Az épület korábbi korszerűsítése óta valamennyihez tartozik vizesblokk is. A földszinten általában a súlyosabb, az emeleten a mozgásában kevéssé korlátozott betegeket helyezzük el.

Osztályunk fő ellátási területe Mohács városa és Baranya megye dél-keleti része. Mivel azonban folyamatos munkakapcsolatot ápolunk a Pécsi Tudományegyetem Klinikáival, onnan is nagy számban kapunk rehabilitálandó betegeket. Ily módon előfordul, hogy nagyon távol élő betegek is nálunk kapnak rehabilitációs kezelést. Feküdt már osztályunkon pécsi, tatabányai, budapesti, kalocsai, zalaegerszegi beteg. Feladatunk elsősorban azonban a régió ellátása. Az itteni betegek mindig előnyt is élveznek.

Milyen betegek kerülnek felvételre a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályra? Elsősorban baleset, csonttörés, mozgásszervi betegség miatt végzett műtét után kerül sor a rehabilitációra. Ezeket a betegeket megtanítjuk járni, megerősítjük azokat az izmokat, amelyek a baleset, vagy műtét követeztében meggyengültek. Betornáztatjuk a mozgásában korlátozott izületeket, oldjuk a letapadásokat. Az osztály felkészült a sebek ellátására is, tehát még varratszedést megelőzően is el tudjuk kezdeni a rehabilitációt. A betegek másik csoportja azok, akik érszűkület, cukorbetegség vagy daganat miatt elvesztették valamelyik végtagjukat. Őket művégtaggal látjuk el, és abban megtanítjuk járni. Kapcsolatban vagyunk több művégtagot készítő segédeszköz céggel is, így betegeinknek nem kell utazniuk. A mintavétel, a próba, a végleges átadás osztályunkon történik. A járástanulást speciális korlát segíti. Előfordul, hogy a beteg nem tehető járásképessé. Ez inkább mindkét alsó végtagjukat elvesztetteknél fordul elő. Őket kerekesszék a használatára, az önellátásra tanítjuk meg, hogy az életbe visszatérhessenek. A mozgásszervi degeneratív betegség, egyszerűbb szóval az "ízületi kopás" a szívbetegségek után az egyik leggyakoribb probléma a magyar népességben. Az általunk kezelt betegek harmadik csoportját a gerinc, csípő és térdbetegségek adják. Felkészültek vagyunk az ő fogadásukra is. Az osztályon gyógytorna masszázskezelés, TENS kezelések történik. A kórház fizikotherápiás részlege végzi, ezen betegek elektromos terápiáját, az orvosi javaslat szerint. Betegeink kezelését gyulladáscsökkentő pakolásokkal egészítjük ki. Figyelmet fordítunk az általános erőnlétre, megfelelő légzéstechnikára is. Függetlenül attól, hogy milyen alapbetegség miatt fekszik osztályunkon, valamennyi betegünk részt vesz a naponta megtartott felső végtag és légzés tornán is. Ez a fizikai állapot javításán kívül az összetartozás érzését is javítja. Betegeink látják azt, hogy vannak sorstársaik, nem egyedül csak őket sújtja betegség.

Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály II

Tel:69/511-168

Osztályunk 15 ágyas, fő profilja a mozgásszervi, belgyógyászati és neurológiai betegek rehabilitációja.
Vezető munkatársaink:
Dr. Ludézer-Vaskor Annamária osztályvezető főorvos
Limpek Anikó osztályvezető főnővér

Osztályunk 15 férőhellyel működik, amely ágyak mindegyike rendelkezik OEP finanszírozással.

Elsődlegesen mozgásszervi rehabilitációs, kisebb részben pedig belgyógyászati, és neurológiai betegek ellátása folyik az osztályon. Betegeink, állapotuknak megfelelő, mindenre kiterjedő rehabilitációs kezelésben részesülnek, aminek egyik fő célja az, hogy lakókörnyezetükbe visszakerülvén minél nagyobb önállósággal élhessék életüket.

Neurológiai Osztály

Tel:69/511-180

Osztályunk 25 ágyas, fő profilja a krónikus agyi vérkeringés okozta panaszok kezelése.
Vezető munkatársaink:
Dr. Al-Emad Khaled osztályvezető
Dr. Farkasné Kreskai Rita osztályvezető főnővér

Jelenleg 25 aktív ággyal, képzett szakorvosokkal és nővéri gárdával állunk a területünkhöz tartozó több, mint 70000 lakos rendelkezésére.

Szoros szakmai együttműködést alakítottunk ki a Pécsi Tudományegyetem Neurológiai, valamint Idegsebészeti Klinikájával, a Pécsi Diagnosztikai Központtal és a Radiológiai Klinikával, az Infektológiai Intézettel, hogy a betegellátás során esetlegesen szükségessé váló progresszivitást biztosítani tudjuk.
A krónikus agyi vérkeringési zavar okozta panaszok infúziós kezelésével is készséggel állunk betegeink rendelkezésére.
Osztályunkon elérhetők a carotis ultrahang, valamint a hagyományos EEG mellett a video-EEG vizsgálatok is.

Pszichiátriai Osztály

Tel:69/511-173

Osztályunk 35 ágyas, fő profilja a pszichiátriai megbetegedések teljes skálája valamint addiktológiai betegek ellátása.
Vezető munkatársaink:
Dr. Magos Mária osztályvezető főorvos
Volkné Világos Anita osztályvezető főnővér

Osztályunk 1973-ban épült. Neurológia és a Pszichiátria Osztály egy épületben helyezkedik el. 1974. január 1-jétől fogadja a betegeket.

2002. januárig közös vezetés alatt állt a két osztály. Ezt követően a két osztály szétvált. Nyílt osztály lett.
A személyzet rendszeresen különböző képzéseken vesz részt. Orvosaink rezidensi képzését, szakvizsga felkészítését a PTE-áOK Pszichiátriai- és Pszichoterápiás Klinikája végzi.
Osztályunk jelenleg 35 ággyal, szakrendeléssel, mentálhigiénés és addiktológiai gondozóval működik.
Ellátásunk felöleli a pszichiátriai megbetegedések teljes skáláját az enyhe szorongásos állapotoktól a hangulati zavarok teljes spektrumán át a pszichotikus kórformákig.
Az addiktológiai betegek ellátására, ezen belül elsődlegesen az alkoholbetegekére, az osztály különösen nagy hangsúlyt fektet.
Osztályunkon két szakorvos (neurológiai és pszichiátriai szakvizsgával) egy szakorvosjelölt, három pszichológus és tizennyolc nővér dolgozik.

Az osztályunkon alkalmazott diagnosztikus eljárások:
pszichológiai tesztvizsgálatok
műszeres vizsgálatok

Alkalmazott terápiáink:
farmakoterápia
egyéni és csoportterápia

Látogatási idő:
Hétköznapokon: 15:00-17:00
Hétvégén és ünnepnapokon: 11:00-12:00 és 15:00-17:00

Sebészeti Osztály

Tel:69/511-172

Osztályunk 20 ágyas, fő profilja az akut és krónikus sebészeti esetek ellátása.
Vezető munkatársaink:
Dr. Hóbor Béla osztályvezető főorvos
Szeifert Krisztina osztályvezető főnővér

A sebészeti osztály 20 ágyon mintegy 65.000 lakos akut és krónikus sebészeti ellátását biztosítja. A műtéteket korszerű zsiliprendszerű, légkondicionált műtőkben végezzük. A betegek igény szerint 1, 3, 4 ágyas kórteremben kerülnek elhelyezésre. A nagyműtétek elvégzéséhez segítséget nyújt a kórház intenzív osztálya és a helyben lévő véradóállomás. A betegek az osztályra akut esetként a sürgősségi osztályon keresztül vesszük fel, elektív műtétre a szakambulanciák által kivizsgált állapotban jegyezzük elő. Az osztálynak nincs várólistája, az elektív műtéteket 7-10 napon belül elvégezzük. A felvétel előtt minden alkalommal altatóorvosi vizsgálat történik.

Osztályunkon az alábbi gyakoribb műtéti típusokat végezzük:
- pajzsmirigy betegségek közül a diffúz és göbös struma, pajzsmirigycysta, esetleg malignus elváltozás miatti subtotalis resectio vagy teljes pm.kiírtás történik előzetes cytológiai vizsgálat birtokában
- epehólyag eltávolítást döntő többségben laparoscopos úton végzünk. Osztályunkon elzáródásos sárgaság miatt epeúti műtétek is történnek, valamint hasnyálmirigy megbetegedés akut és krónikus ellátását is elvégezzük.
- gyomorműtétet indokolt esetben fekély vagy daganatos megbetegedés miatt végzünk. A műtét során subtotalis resectio vagy total gastrectomia történik.
- többnyire daganatos elváltozás miatt végzünk műtéteket a vastag és végbélen.
Minden esetben figyelembe vesszük az onkológiai szempontokat. A betegek pre és postoperatív onkológiai kezeléséről onkoteam dönt. Proctológiai ambulancián stomaterápiás nővér van segítségünkre a stomaviselők gondozásában. A gyomor és colorectalis megbetegedések kivizsgálását jól működő gastroenterológiai szakrendelés végzi. Nagy számban történik osztályunkon sérvműtét. Indokolt esetben lehetőség van akár a lágyék, akár a hasfali sérvek esetében a feszülésmentes terápiát alkalmazni háló beültetéssel.
Nagy számban végzünk érsebészeti gondozást szakambulanciánkon. Műtétet krónikus vénás elégtelenségben vagy kialakult lábszárfekélyben szenvedő betegeken végzünk modern technikai beavatkozással. Akut esetben mélyvénás thrombosis vagy embolectomia elvégzése céljából veszünk fel beteget osztályunkra.

Sürgősségi Betegellátó Osztály

Tel:69/511-166

Osztályunk fő profilja a heveny megbetegedés sürgősségi ellátása.
Vezető munkatársaink:
Dr. Takács András m.b. osztályvezető
Kassai Beáta osztályvezető főnővér

Az osztály a területi ellátási kötelezettség alapján végzi minden heveny megbetegedés sürgősségi ellátását, az év 365 napján, a nap 24 órájában. A kórház ezen osztályán történik a Belgyógyászati, Sebészeti, Traumatológiai, Ideggyógyászati, Szemészeti, Fül - Orr - Gégészeti, Urológiai, Súlyos Gyermekgyógyászati megbetegedések SüRGŐSSéGI ellátása, mely hirtelen kifejlődő és gyorsan súlyosbodó kórfolyamatok ellátását jelenti.

A Sürgősségi Betegellátó osztály két szervezeti egységből áll:
- Az első a Sürgősségi szakrendelő, ahol a betegek fogadása és első ellátása történik
- A második a Sürgősségi fekvőbeteg osztály, ahol, ha szükséges a betegek legalább hat, legfeljebb 24 órás megfigyelése és gyógykezelése zajlik.

OSZTÁLYUNKON A BETEGEK ELLÁTÁSA NEM ÉRKEZÉSI SORREND, VAGY IDŐPONT ALAPJÁN TÖRTÉNIK, HANEM AZ ADOTT BETEGSÉG SÚLYOSSÁGA ÉS A SÜRGŐS ELLÁTÁSI IGÉNY FIGYELEMBE VÉTELÉVEL.

A működési rend:
Betegek érkezése történhet:

 • Saját lábán beutalóval vagy beutaló nélkül
 • Mentővel
 • Helikopterrel

A műszakvezető ápoló találkozik először a beteggel, aki egy rövid állapotfelmérés, kikérdezés és fizikális vizsgálat után a megfelelő súlyossági kategóriába sorolja a beteget, mely alapján meghatározásra kerül az ellátási sorrend. Kórházunkban a nemzetközileg és Magyarországon is elfogadott, ötfokozatú, úgynevezett kanadai besorolási rendszert (CATS) használjuk. A besorolási szintekhez az orvosi ellátás megkezdésének várható ideje is csatlakozik.

TRIGE SZINT VÁRHATÓ VÁRAKOZÁSI IDŐ
KRITIKUS AZONNAL
ÉLETVSZÉLYES 15 PERC
SÜRGŐS 30 PERC
SÜRGETŐ 60 PERC
NEM SÜRGŐS 120 PERC

A várható várakozási idő a betegforgalom függvényében változhat.

 • A várakozási idő letelte után megtörténik az orvosi vizsgálat, melynek során az orvos részletesen kikérdezi és megvizsgálja a beteget, majd elrendeli a további vizsgálatokat (labor, röntgen, ultrahang, stb.) A vizsgálati eredmények elkészülésének ideje 1,5-2 óra.
 • Ameddig a vizsgálatok folynak a beteg, az állapotától függően a betegváróban, vagy a fektetőben várakozik.
 • Az eredmények ismeretében az orvos dönt:
  • A további ellátásról (szakirányú konzíliumok, kiegészítő vizsgálatok, gyógyszeradás)
  • Sürgősségi osztályos felvételről
  • Kórházunk egyéb osztályára történő felvételről
  • Speciális intézetbe történő továbbszállításról

Szülészeti -Nőgyógyászati és újszülött Osztály

Tel:69/511-161

Osztályunk 15 ágyas fő profilja a szülészettel kapcsolatos esetek ellátása.
Vezető munkatársaink:
Dr. Szokodi Róbert László m.b. osztályvezető
Géczi Anita osztályvezető főnővér

A szülészet, mint önálló osztály 1927. március 1.-től kezdte meg működését, Baranya vármegye László közkórházában. 1936-tól a kórház nagyarányú bővítését követően már 20 ággyal rendelkezett és a szülésszám 1940-re 322-re emelkedett.

1934-ben a pécsi Szülészeti klinikáról érkezett Dr. Csúcs Lászlót nevezték ki az osztály vezetőjéül. Kiváló eredményeket ért el a terhességi vészes hányás, a terhességi mérgezés és a trombózis megelőzés területén. Nevéhez fűződik Magyarországon először az egyrétegű császármetszés bevezetése. Rendkívül fontosnak tartotta a beosztott kollégák tanítását, tapasztalatainak átadását. Mély vallásossága és orvosi hite miatt soha nem vett részt terhesség megszakítás elvégzésében. 1976-ban ment nyugdíjba, 2000 decemberében halt meg, 94 éves korában. Nevét és munkásságát azóta is tisztelet övezi, példaképnek tekinti minden kolléga.

Dr. Breila István 1980-ig volt osztályvezető.

1980 - ban az addigi másodfőorvost, Dr. Pereszlényi Lászlót nevezték ki a szülészeti osztály élére. 17 éven át, 1997. december 1.-ig vezette az osztályt. Vezetése alatt volt a legtöbb szülés Mohácson és körzetében. Nevéhez fűződik a rooming-in rendszer bevezetése, melynél az anyák egy kórteremben feküdhetnek újszülötteikkel.

1997. december 1.-től Dr. Révész Péter került az osztály élére. A hagyományos szülészeti és nőgyógyászati tevékenység az azóta eltelt csaknem 12 évben újabb, modern diagnosztikus, terápiás és műtéti módszerekkel bővült. Ezek közé tartozik a modern szülészeti fájdalomcsillapítás, az epiduralis érzéstelenítés bevezetése, műtéti tevékenység keretén belül az endoszkópos műtétek kiterjesztése, amely a betegek számára lényegesen kíméletesebb és gyorsabb gyógyulást eredményez.

2013.11.01.-től 2015.01.31.-ig Dr. Tóth Zsolt volt az osztályvezető főorvos.
2014.10.01.-től 2019.11.24.-ig Dr. Hartmann Tamás volt az osztályvezető főorvos.
Ezt követően Dr. Fatér József lett a megbízott osztályvezető főorvos.
2020.03.01.-től 2021.12.31.-ig Dr. Nyilas Pál az osztályvezető főorvos.
2021.01.01.-től Dr. Szokodi Róbert László a mb. osztályvezető főorvos.

Az osztály orvosai:
Dr. Szokodi Róbert László – osztályvezető főorvos, szülész, nőgyógyász, endokrinológus
Dr. Agg Zoltán – szülész, nőgyógyász főorvos
Dr. Kállay Miklós – szülész, nőgyógyász
Dr. Farkas Attila – szülész, nőgyógyász, adjunktus
Dr. Ruzicska József Zsolt – szülész, nőgyógyász főorvos

Az osztály profilja:
Osztályunk nagyon sok elismerést kap, nagyon jók a visszajelzések.

2018. márciusában a Családháló díjat nyerte el az osztály.

A szülészet-nőgyógyászati osztály 18 ággyal működik.

Terhes pathológia, nőgyógyászat, gyermekágy, egynapos szülészet-nőgyógyászat, újszülött részleg.

Jelenleg 3 ágyas kórtermeink vannak, a modern betegellátás igényeihez alkalmazkodva minden kórteremben vizesblokk, 24 órás Rooming-in rendszer, a gyermekágyas kórtermekben. 2x1 ágyas családi szoba igénybevételére is van lehetőség.

A szülőszoba jelenlegi elhelyezkedése és felszereltsége megfelelő, közvetlen az újszülött és az alternatív szülőszoba mellett helyezkedik el.

Műtő az első emeleten, a központi műtőben található.

2012. január 26-án került átadásra az új, gyönyörű alternatív szülőszoba, ahol az otthonos, kellemes környezet, a családtagok jelenléte és a választható háborítatlan szülési módszerek mellett zajlik a szülés a szakmai protokollok betartásával. Minden eszköz és feltétel adott arra, hogy a kismama kérésére a szülőszobán történjen a háborítatlan szülés.

A szoptatás segítésére Dr. Vágási Judit gyerekorvos, szoptatási tanácsadó áll a kismamák rendelkezésére.

Szakmai munka, műtéti tevékenység:

Progresszivitási szint: "A" (működési engedélynek megfelelően)

A járó beteg rendelések keretén belül nőgyógyászati szakrendelés, meddőségi szakrendelés, menopausa rendelés, valamint terhes gondozó működik.

Nőgyógyászati osztályos tevékenység terén igyekszünk progresszivitási szintünk felső határai mentén, elsősorban az endoszkópos sebészetet előnyben részesíteni (laparoszkópia, hysteroscopia), ez azt jelenti, hogy amit engedélyünk és felszereltségünk lehetővé tesz, endoszkópia útján operálunk meg.(pl. méhenkívüli terhesség, adnexműtétek, myoma eltávolítás, stb.), valamint az egynapos sebészeti ellátás keretében végzünk el számos műtétet. Nagyműtéteket (pl. hasi méheltávolítás, laparotomia, stb.) is megfelelő számban végzünk, ámbár ezek aránya eltolódott az endoszkópia irányába, így az utóbbi években csökkent. Daganatsebészeti műtéteket (rosszindulatú daganatok) csak olyan esetekben alkalmazunk, ahol a daganat jelenléte előre nem ismert, vagy progresszivitási szintünknek megfelelően elvégezhetünk.

Szülészeti ellátás terén törekszünk a maximális biztonságra mind a terhes gondozás, mind a szülésvezetés területén, ennek fő mutatója a császármetszések gyakorisága, amely osztályunkon 27 - 33 % között van, a beteganyagtól függően. Szülésszámunk 2021-ben örvendetesen emelkedett, 512 szülés zajlott le osztályunkon.

Lehetőség van az epidurális (gerinc közeli) érzéstelenítésre. A császármetszéseket csaknem teljes számban spinális érzéstelenítésben végezzük, amely mind az anyák, mind az újszülöttek számára lényegesen előnyösebb. A szülések 70%-a gátvédelemben zajlik. A természetes szülésre csak olyan várandósok vállalkozhatnak, akiknél sem a kórelőzmény nem terhelő, sem a várandósság ideje alatt nem merül fel olyan kockázati tényező, amely fokozott odafigyelést, vagy műtétes szülést tehet szükségessé. Alapkövetelmény tehát az, hogy a szülés során az anya is egészséges maradjon és az újszülött is egészségesen jöjjön a világra. A természetes szülésről osztályunk protokollal rendelkezik. Endokrinológiai ellátást nyújtunk betegeinknek a belgyógyászati ambulancián szakrendelés keretében.

Szakmai együttműködésünk a Pécsi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájával igen szoros, a klinika minden rendezvényén részt veszünk, de a progresszív betegellátás keretében is minden indokolt esetben a klinikára küldjük betegeinket. Kapcsolatunk napi szintű és igen jónak mondható.

A városhoz mintegy 42 környező település női lakossága tartozik.

A betegek 20%-a területen kívül érkezik.

Tájékoztató a szülésről
Újszülöttek ellátása a Mohácsi Kórházban
Kedves várandós édesanya
Kórházi befekvéshez szükséges dolgok listája

Traumatológiai Osztály

Tel:69/511-172

Osztályunk 15 ágyas, fő profilja csípőtáji ill. végtagi törések műtétei, krónikus jellegű traumatológiai betegségek kezelése és a balesetet követően kialakult kóros állapotok kezelése.
Vezető munkatársaink:
Dr. Kósa Gábor osztályvezető főorvos
Szeifert Krisztina osztályvezető főnővér

A traumatológiai részlegen a területi ellátási kötelezettségnek megfelelően biztosítjuk a sérültek folyamatos ellátását a nap 24 órájában. évente kb. 800 műtétet végzünk melyek a részleg Traumatológiai Szakmai Kollégium által meghatározott szakmai kompetencia szint alapján meghatározott beavatkozások. Leggyakoribb műtét típusok közé a csípőtáji illetve végtag törések műtétei tartoznak. Ugyanakkor az akut ellátáson túl feladatunk a krónikus jellegű traumatológiai betegségek kezelése, a balesetet követően kialakult kóros állapotok kezelése is. Az operált illetve konzervatívan kezelt sérültek utókezelésére Kórházunk Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályán nyílik lehetőség.

A részleghez integrált traumatológiai szakrendelés naponta 8-14 óráig telefonos előjegyzés alapján beutaló nélkül vehető igénybe.
Az akut sérültek primer ellátása Kórházunk Sürgősségi Osztályán nonstop történik.

Galéria:

Pályázatok:

EFOP pályázatok:

Mohácsi Kórház Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében
EFOP-1.10.3-17-2017-00037

Projektbemutató

Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Mohácsi Kórházban
EFOP-2.2.18-17-2017-00013

Tábla
Projektbemutató

Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Mohácsi Kórházban
EFOP-2.2.19-17-2017-00041

Projektbemutató

A Mohácsi Kórház orvostechnikai készültségi szintjének javítása egy új ultrahang berendezés beszerzésével
EFOP-2.2.20-17-2017-00033

Projektbemutató

KEOP pályázatok:

TIOP pályázatok:

TÁMOP pályázatok:

TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001

Őrizd meg gyermeked egészségét! Már kiskorban fontos a helyes táplálkozási minta kialakítása. A zöldségekben és gyümölcsökben gazdag étrend egyrészt hozzájárul az egészséges testtömeg megőrzéséhez, másrészt a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos betegségek megelőzésében is fontos szerepe van a helyes táplálkozásnak. (OETI)
A projekt a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 pályázat keretei között, az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001

Magyarországon rosszindulatú daganatos betegségekben több mint harmincezren halnak meg évente. A dohányzás, az alkoholfogyasztás, a túlsúly vagy a túlzásba vitt szoláriumozás (KSH) előkelő helyen szerepelhetnek a betegség kialakulásának okai között. Vedd kezedbe saját egészséged ügyét, és járj rendszeresen szűrővizsgálatokra! Az időben felismert daganatos betegségek nagy része jó eséllyel gyógyítható!
A projekt a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 pályázat keretei között, az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Álláslehetőség:

Közérdekű adatok:

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
A) Adat megnevezése Adat Utolsó módosítás Frissítés Megőrzés
1. Hivatalos név (teljes név) Mohácsi Kórház A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
2. Székhely 7700 Mohács Szepessy tér 7. A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
4. Telefonszám +36 69/511-150 A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
5. Faxszám +36 69/311-913 A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
6. Központi elektronikus levélcím A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
7. A honlap URL-je www.mohacskorhaz.hu A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége +36 69/511-150 A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Közvetlen elérhetőséget lásd „Osztályok”, „Szakrendelők” menüpont alatt A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
10. Az ügyfélfogadás rendje Lásd „Szakrendelők” menüpont A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
A) Adat megnevezése Adat Utolsó módosítás Frissítés Megőrzés
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) Szervezeti diagram 2023-02-02 A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Arhívum Szervezeti diagram
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
A) Adat megnevezése Adat Utolsó módosítás Frissítés Megőrzés
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége Lásd „Vezetőség / Igazgatás” menüpont alatt A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége Lásd „Osztályok”, „Szakrendelők” menüpont alatt A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
1.2. A felügyelt költségvetési szervek: nem releváns
1.3. Gazdálkodó szervezetek: nem releváns
1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
A) Adat megnevezése Adat Utolsó módosítás Frissítés Megőrzés
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja Szili László Alapítvány A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye 7700 Mohács, Szepessy tér 7. A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása Kuratórium: Müllerné Dr. Juhos Bernadett, , Kultné Mátyás Rita, Dr. Bátai István, Engert Ferenc, Dr. Pereszlényi Lászlóné, Dr. Magos Mária, Varga Péter, Dr. Farkas Ferenc A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
1.5. Lapok: nem releváns
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
A) Adat megnevezése Adat Utolsó módosítás Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Országos Kórházi Főigazgatóság
www.okfo.hu

Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32.
Tel.: (+361) 356-1522
Fax: (+361) 375-7253
A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Országos Kórházi Főigazgatóság
www.okfo.hu

Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32.
Tel.: (+361) 356-1522
Fax: (+361) 375-7253
A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
1.7. Költségvetési szervek: nem releváns
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
A) Adat megnevezése Adat Utolsó módosítás Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Szervezeti és működési szabályzat
Adatvédelmi szabályzat
A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok: nem releváns
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
A) Adat megnevezése Adat Utolsó módosítás Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Alapító Okirat egységes szerkezetben 2021-06-30 A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása Alapító Okirat egységes szerkezetben 2021-06-30 A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Térítési díj szabályzat 2021-06-30 A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Alapító Okirat egységes szerkezetben 2021-06-30 A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
A) Adat megnevezése Adat Utolsó módosítás Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Kezelt adatbázisok 2016-06-13 A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái Kezelt adatbázisok 2016-06-13 A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja Közérdekű szabályzat 2023-06-06 Negyedévente Az előző állapot törlendő
4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei Térítési díj szabályzat 2021-06-30 A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Arhívum Térítési díj szabályzat 2017-12-01
V. Nyilvános kiadványok: nem releváns
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések - nem releváns
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok - nem releváns
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
A) Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk Lásd „Álláslehetőség”, „Pályázatok” menüpont
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
A) Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Lásd „Kezdőlap” menüpont
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
A) Adat megnevezése Adat Utolsó módosítás Frissítés Megőrzés
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Közérdekű szabályzat 2023-06-06 Negyedévente Az előző állapot törlendő
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Igazgatás Negyedévente Az előző állapot törlendő
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 7700 Mohács, Szepessy tér 7. Tel:+36 69/511-150 /126 mellék Fax:+36 69/311-913 Negyedévente Az előző állapot törlendő
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Dr. Kovács Kitti - Jogász 2018-01-26 Negyedévente Az előző állapot törlendő
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai www.neak.gov.hu Negyedévente Az előző állapot törlendő
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Nem releváns
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Nem releváns
8. Az adatvédelmi tisztviselő személy neve és elérhetősége Dr. Kovács Kitti - Jogász 2018-05-25 Negyedévente Az előző állapot törlendő
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
A) Adat megnevezése Adat Utolsó módosítás Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista Nem releváns
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista Nem releváns
3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
A) Adat megnevezése Adat Utolsó módosítás Frissítés Megőrzés
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai www.asz.hu 2017-10-01 A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
A) Adat megnevezése Adat Utolsó módosítás Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései Költségvetés 2023 2023-02-02 A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig
Arhívum Költségvetés 2022 2023-02-02
Arhívum Költségvetés 2021 2023-02-02
Arhívum Költségvetés 2020 2020-04-20
Arhívum Költségvetés 2019 2019-03-14
Arhívum Költségvetés 2018 2018-02-21
Arhívum Költségvetés 2017 2017-06-27
Arhívum Költségvetés 2016 2016-04-13
Arhívum Költségvetés 2015 2015-05-02
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
A) Adat megnevezése Adat Utolsó módosítás Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói Éves beszámoló 2021 2023-02-02 A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig
Arhívum Éves beszámoló 2020 2021-09-07
Arhívum Éves beszámoló 2019 2020-04-20
Arhívum Éves beszámoló 2018 2019-06-12
Arhívum Éves beszámoló 2017 2018-10-18
Arhívum Éves beszámoló 2016 2017-05-15
Arhívum Éves beszámoló 2015 2016-04-06
Arhívum Éves beszámoló 2014 2015-04-27
Arhívum Éves beszámoló 2013 2014-04-10
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
A) Adat megnevezése Adat Utolsó módosítás Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
Bérek összesítve 2023-02-03 Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
II. Közzétételi egység: Támogatások - nem releváns
III. Közzétételi egység: Szerződések
A) Adat megnevezése Adat Utolsó módosítás Frissítés Megőrzés
1. Az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések. NAVÜ adatszolgáltatás
5 millió feletti
2023-05-16
2023-02-02
A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig
Arhívum 5 millió feletti 2023-02-02
IV. Közzétételi egység: Koncessziók - nem releváns
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések - nem releváns
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
A) Adat megnevezése Adat Utolsó módosítás Frissítés Megőrzés
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések EU Szerződések Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
A) Adat megnevezése Adat Utolsó módosítás Frissítés Megőrzés
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről Közbeszerzési terv 2022
Statisztikai összegzés 2018
2023-02-02
2020-04-20
Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával
Arhívum Közbeszerzési terv 2021 2023-02-02
Arhívum Közbeszerzési terv 2020 2020-04-20

Alapítvány:

Szili László Alapítvány

Kérjük adója 1 százalékával Ön is segítse munkánkat!

Azért jött létre kórházunk Szili László Alapítványa immáron több mint 30 éve, hogy minél több embernek segíthessünk a betegségek korai felismerésében, gyógyításában, valamint dolgozóink számára elérhetőbbé tegyük a folyamatos, mindennapi munkánkhoz elengedhetetlenül szükséges, naprakész és korszerű tudás megszerzését.

Fontosnak tartjuk, hogy kórházunkat otthonosabbá tegyük, megkezdett fejlesztéseinkkel és felújításainkkal az Ön kényelmét szolgáljuk, gyógyulását gyorsítsuk!

Ebben szeretnénk a segítségét kérni!

Sokan dolgozunk az Ön és családtagjai egészségéért, korszerűbb és hatékonyabb, gyógyulást eredményező ellátásának megteremtéséért!

Kérjük, segítsen a kórházunknak, tegyen ÖN is az ellátás körülményeinek javításáért azzal, hogy adója 1%-át nekünk ajánlja fel!

Célunk a 2023-as évben egy szürkehályog műtéthez szükséges vizsgálati eszköz (szoftver) beszerzése!

Adószám: 19033266-1-02

Mohácsi Takarékbank Zrt.

Számlaszám: 50400096-11010412-00000000

1% plakát

Alapító okirat

Tájékoztató

A Szili László Alapítvány a NEAE-KP-1-2024/1-000149 azonosítószámú pályázat keretében egy új vaporizátor eszközt tudott beszerezni a Mohácsi Kórház számára. A project megvalósítását a Miniszterelnökség, a Nemzeti Együttműködési Alap és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.

Tájékoztató

Nyomtatványok:

Soron kívüli laboratóriumi szolgáltatás

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a régóta tervezett fizetős szolgáltatásként igénybe vehető laboratóriumi szolgáltatásunkhoz valamennyi engedélyt megkaptuk, így működésünket 2012. Október 1-ével megkezdjük.

A szolgáltatást bárki igénybe veheti, bármelyik vizsgálat kérhető, beutaló nélkül.
Munkanapokon 7-13 óráig várakozási idő nélkül elvégezzük a kért vizsgálatokat.
Ha bármely kérdésben tudunk segíteni, hívjanak bennünket bátran!
Telefonszám: 69/511-165

Költségtérítéses Laboratóriumi vizsgálati kérőlap

Covid-19 tájékoztatók:

Regisztráció oltásra

A Vakcinainfó oldalon lehet regisztrálni a koronavírus elleni oltásra. Az oltás önkéntes és ingyenes. Amennyiben szeretné beoltatni magát, regisztráljon most, és értesüljön elsőként a vakcinával kapcsolatos információkról és teendőkről!


Miért jó a vakcina?

A fertőzéseket kiváltó kórokozók, köztük a vírusok okozta fertőzések ellen védőoltásokkal lehet a leghatékonyabban védekezni. Ez igaz az új koronavírus okozta fertőzésekre is. A járványból az egyetlen kivezető út a védőoltás, a lakosság tömeges oltásával tudjuk megfékezni a jelenleg az egész világon erőteljesen terjedő járványt. A védőoltás lényege, hogy a szervezetben immunválaszt váltunk ki a kórokozó (ez esetben az új koronavírus) ellen, és ezzel kialakítjuk a védettséget. A vakcinák hosszú távú védettséget is biztosíthatnak.

A COVID-19 betegséget okozó vírus esetében egy új kórokozóról van szó. Ezért világszerte kutatják és fejlesztik a megfelelő vakcinákat. Az első hatásos vakcinákat azonban már engedélyezték a gyógyszerészeti hatóságok. A gyógyszerbiztonság terén Magyarországon világszínvonalú szakemberek dolgoznak. Magyarországon eddig is és ezt követően is csak olyan vakcinák kerülhettek és kerülhetnek forgalomba, amelyek a magyar hatóságok vizsgálata alapján is hatásosak, biztonságosak és amelyet más országban is használnak.

Magyarországon minden alkalmazott vakcina védelmet ad a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyása ellen. A kormány arra törekedett, hogy minél több vakcina álljon rendelkezésre, hogy minél előbb, minél több embert be lehessen oltani és újraindíthassuk az életet. A védőoltás ingyenes és önkéntes, így mindenképpen érdemes rá regisztrálni, a Vakcinainfó honlapon. Mindenki sorra fog kerülni, aki online vagy postán regisztrált. A védőoltás életet ment.

Oltás időpontfoglalás

Az EESZT lakossági portálon keresztül tud időpontot foglalni az oltásra.

Ennek előfeltétele, hogy Ön már regisztrált a Vakcinainfó honlapon.

A szolgáltatás használatával, adatai megadásával hozzájárul személyes adatai koronavírus elleni védőoltás időpontfoglalás céljából történő kezeléséhez.

Kérjük, ellenőrizze előzetes regisztrációjának érvényességét az alábbi weboldalon!

Tájékoztatjuk, hogy a vakcinainfo.gov.hu felületen való regisztrációt követően néhány napos átfutási idővel lesz lehetőség időpontfoglalásra.

Az oltásra kérjük, hogy vigyék el a hozzájáruló nyilatkozatot, amelyet innen van lehetőség előzetesen letölteni:
Az első oltás felvételéhez szükséges dokumentum
A 12-18 évesek részére szükséges dokumentum
A harmadik oltás felvételéhez szükséges dokumentum
A negyedik oltás felvételéhez szükséges dokumentum

Uniós digitális Covid-igazolvány Mobilapplikáción keresztül

Mi az uniós digitális Covid-igazolvány?

Az uniós digitális Covid-igazolvány egy digitális és papír formátumban is elérhető ingyenes okmány, melynek segítségével a koronavírus elleni védettség igazolható az Európai Unió teljes területén. Az igazolvány a védettség mindhárom lehetséges formáját igazolja, így az alábbi típusai vannak:

 • uniós oltási igazolvány
 • tesztigazolvány
 • gyógyultsági igazolvány

Abban az esetben, ha valakinek nincsen utazási szándéka uniós országba, akkor egyáltalán nem szükséges beszereznie a fent említett igazolást. Az utazni vágyóknak azt javasoljuk, hogy az igazolás ellenére az utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak a célország által megszabott aktuális beutazási feltételekről.


Hogyan lehet beszerezni az igazolványt?

Az igazolvány nem kerül hivatalból kiállításra és megküldésre. Az alábbi módokon lehet beszerezni: